Πρόγραμμα Υποτροφιών και Επιβράβευσης του Τμήματος Στατιστικής