Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αθήνα, 15/02/2021

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συγκροτήθηκαν τριμελείς επιτροπές ανά τμήμα οι οποίες επικυρώνουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων.

 

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα κανονισμό του Τμήματος ισχύουν τα εξής:

  • Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη (θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών του Προγράμματος Σπουδών) και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους είναι από 6,51 και πάνω, μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Επίκ. Καθηγητής Κ. Τζόβας, αποφάσισε για τη διάθεση των 28 επιδοτούμενων θέσεων πρακτικής άσκησης κατά το Εαρινό εξάμηνο 2021, που είναι διαθέσιμες λόγω περιορισμένης χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων λαμβάνοντας υπόψιν σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

 

 

 

Επιλέχθηκαν οι παρακάτω φοιτητές για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021:

 

Α/Α

Αριθμός Μητρώου

Έτος

Βαθμολογία

1

7170136

4ο

9.19

2

7170143

4ο

9.10

3

7160067

5ο+

8.76

4

7170008

4ο

8.72

5

7170105

4ο

8.55

6

7180022

3ο

8.53

7

7160076

5ο+

8.41

8

7160168

5ο+

8.39

9

7170163

4ο

8.27

10

7170009

4ο

8.26

11

7170110

4ο

8.07

12

7170089

4ο

8.05

13

7170174

4ο

7.95

14

7160094

5ο+

7.83

15

7180148

3ο

7.80

16

7150202

5ο+

7.79

17

7170131

4ο

7.75

18

7170146

4ο

7.70

19

7170164

4ο

7.50

20

7170150

4ο

7.28

21

7150154

5ο+

7.26

22

7160175

5ο+

7.24

23

7160165

5ο+

7.22

24

7170042

4ο

7.15

25

7170113

4ο

7.12

26

7170178

4ο

7.05

27

7170064

4ο

7.02

28

7160204

5ο+

7.00

 

 

 

 

Επίσης εγκρίνεται λίστα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω ακυρώσει την αίτηση του για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ:

 

Α/Α

Αριθμός Μητρώου

Έτος

Βαθμολογία

1

7160042

5ο+

6.95

2

7160014

5ο+

6.94

3

7170179

4ο

6.85

4

7170186

4ο

6.73

5

7170011

4ο

6.68

6

7130117

5ο+

6.67

7

7120136

5ο+

6.53

8

7150177

5ο+

6.53

 

 

Τέλος, οι παρακάτω φοιτητές απορρίφθηκαν καθώς κατά την ημέρα της αξιολόγησης της αίτησης τους δε πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα:

 

Α/Α

Αριθμός Μητρώου

Έτος

Βαθμολογία

1

7140261

5ο+

6.59

2

7170091

4ο

6.38

3

7150187

5ο+

6.49

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ID: 
2812
Attached files:: 

Last updated: 18 February 2021