Το ΟΠΑ συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο εξ' αποστάσεως

Αμέσως μετά τη διακοπή της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία, το ΟΠΑ, αφού συγκρότησε ομάδα τεχνικής υποστήριξης των φοιτητών και των διδασκόντων, συνέχισε το εκπαιδευτικό έργο του με την εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία. Σήμερα το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων του ΟΠΑ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, προσφέρεται εξ' αποστάσεως, χρησιμοποιώντας συνδρομητικές πλατφόρμες στις οποίες έχει δυνατότητα πρόσβασης όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ (Skype Meetings και Microsoft Teams). Η υιοθέτηση της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας έχει στηριχθεί με ενθουσιασμό από φοιτητές και καθηγητές, και έχει επιτρέψει στο ΟΠΑ να συνεχίσει το ακαδημαϊκό του έργο, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της διδασκαλίας.

ID: 
2238

Last updated: 3 April 2020