Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών», πλήρους φοίτησης

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών», διευθυντής ΠΜΣ κος Σιώμκος (καθηγητής ΟΠΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές

19 Δεκεμβρίου 2019, 12.00-14.00
πλήρους φοίτησης
κτήριο Ευελπίδων, αίθ. 609