Εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2019-20 3-11/10/2019

   Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

 

Εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό Ακαδ. Έτους 2019-2020 από 3 έως 11 Οκτωβρίου 2019

Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 3 έως 11 Οκτωβρίου 2019, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 – 14:00 και Παρασκευή 11:00 – 13:00.

Μαζί με την αίτηση εγγραφής τους οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

  • Τρεις (3) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
  • Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην κάτωθι σχετική εγκύκλιο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγόμενων  με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
1912

Last updated: 3 October 2019