ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Department of Informatics
E-mail:
Office Address: Κεντρικό κτήριο, 1ος όροφος (Γραφείο Καθηγητή κ. Γιακουμάκη)

Last updated: 18 February 2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.