Ομάδα Συμβουλευτικής για την Ολοκλήρωση των Σπουδών (12/12/18)

Ομάδα Κοινωνικής Μέριμνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης ΟΠΑ
Ομάδα Συμβουλευτικής για την Ολοκλήρωση των Σπουδών
«Ελάτε μαζί να διαχειριστούμε, τις δυσκολίες που σας προκύπτουν στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των σπουδών »
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, 11:30-13:30, κτήριο της οδού Ελπίδος 13

 

Η Ομάδα Συμβουλευτικής που ξεκινά  την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, απευθύνεται στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, για διάφορους λόγους.

Σκοπός της ομάδας είναι η αναζήτηση τρόπων διαχείρισης και τακτικών ενίσχυσης των δυνατοτήτων των φοιτητών.

Η φοιτητική ζωή, συχνά συνοδεύεται από την εμφάνιση καταστάσεων που δυσχεραίνουν την ανταπόκριση του φοιτητή στις υποχρεώσεις των σπουδών του: μειωμένη απόδοση,  έλλειψη κινήτρου, δυσκολίες στη μελέτη, στην οργάνωση και διαχείριση του χρόνου,  στην ένταξη σε ομάδες εργασιών,  καθώς και αναβλητικότητα, άγχος, προσαρμογή στις νέες σχέσεις κοκ. 

Η ομάδα στοχεύει στην:

  • ανάπτυξη της επικοινωνίας  και της ομαδικότητας
  • ενθάρρυνση της  έκφρασης και της ακρόασης
  • επεξεργασία των σκέψεων και των συναισθημάτων
  • ενίσχυση της εμπιστοσύνης εαυτού
  • ανάπτυξη τακτικών διαχείρισης

μέσω μιας αμφίδρομης και ενεργητικής προσέγγισης των θεμάτων.

Ένας κύκλος οκτώ δίωρων συναντήσεων,  θα πραγματοποιείται στο  κτήριο της οδού Ελπίδος 13, κάθε Τετάρτη στις 11:30-13:30.  Εξαιρείται το χρονικό διάστημα 20/12/18 – 08/01/19. *

Αφορά στους φοιτητές όλων των ετών και Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συντονιστής ομάδας: Γιώργος Καβαλιεράτος, Κλινικός Ψυχολόγος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 - 8203 462 

Email:  syndesi@aueb.gr 

 
*Το πρόγραμμα των συναντήσεων ενδέχεται να τροποποιηθεί, εάν και εφόσον αυτό διευκολύνει την καλή λειτουργία της ομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ομάδα Κοινωνικής Μέριμνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης, μπορείτε να βρείτε  ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://www.aueb.gr/el/syndesi

 

ID: 
1347

Last updated: 11 December 2018