Ορκωμοσία πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016

Η Ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου, θα γίνει τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 (για όσους τα Επίθετα αρχίζουν από τα γράμματα Α-Λ) και στις 13:00 (για όσους τα Επίθετα αρχίζουν από τα γράμματα Μ-Ω) στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Πριν την Ορκωμοσία όσοι πρόκειται να συμμετάσχουν στην τελετή υποχρεούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους είτε τηλεφωνικώς (τηλ.: 210-8203 194/300/302) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (vivian@aueb.gr ή accfin@aueb.gr) το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, καθώς και να προσέλθουν στη Γραμματεία αυτοπροσώπως προκειμένου να υπογράψουν την καθομολόγησή τους τις ημέρες καιώρες υποδοχής κοινού (δηλ. Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00/ Παρασκευή 11:00-13:00).

Επισημαίνεται ότι την ημέρα της ορκωμοσίας όλοι οι συμμετέχοντες πτυχιούχοι θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, προκειμένου να μπορέσουν να παραλάβουν την τήβεννο.

 

Από τη Γραμματεία Τμήματος ΛΟΧΡΗ
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

ID: 
40

Last updated: 18 April 2018