Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων. Webinar | 6-7 Δεκεμβρίου 2021, 10.00-13.00

Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων: 

Εργαλειοθήκη NI4OS-Europe και καλές πρακτικές στο EOSC

Ημερομηνία: 6-7 Δεκεμβρίου 2021
Ώρα: 10.00-13.00 EET
Γλώσσα: Ελληνικά και Αγγλικά

Η εκπαιδευτική διημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος NI4OS-Europe project από το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ). Η διημερίδα στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον ελληνικό ερευνητικό χώρο παρέχοντας στους ερευνητές τις απαραίτητες πληροφορίες, εργαλεία και καθοδήγηση σχετικά με την Ανοικτή Επιστήμη, τη Διαχείριση Δεδομένων Ερευνών σύμφωνα με τις FAIR αρχές και το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης - EOSC. Η διημερίδα θα επικοινωνήσει τις αρχές Ανοικτής Επιστήμης και FAIR δεδομένων με απλό τρόπο αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις και ταυτόχρονα βοηθώντας στην εφαρμογή τους προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα διάφορα χρηματοδοτικά πλαίσια. Θα παρουσιάσει, επίσης, πώς οι υπηρεσίες και η προσφορά του EOSC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές περιπτώσεις, συμβάλλοντας στην υιοθέτησή τους και στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων για την επιστήμη.

Η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ροές εργασιών του Κύκλου Ζωής Διαχείρισης Ερευνητικών Δεδομένων και υιοθετεί μια αρθρωτή προσέγγιση για να τονίσει τις απαιτήσεις πολιτικής και τις αντίστοιχες βέλτιστες πρακτικές για κάθε βήμα. Επιπλέον, κάθε βήμα αναλύεται σε θεωρητικές παρουσιάσεις, επιδείξεις εύστοχων εργαλείων και υπηρεσιών και πιο πρακτικές δραστηριότητες μέσα από μικρές ασκήσεις εμπέδωσης.

Η παρούσα εκδήλωση εμπίπτει στην σειρά εθνικών δράσεων του Ευρωπαϊκού προγράμματος NI4OS-Europe για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές, αλλά καλωσορίζει επίσης ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να δουν υπό ποιες συνθήκες τα αποτελέσματα και τα δεδομένα τους μπορούν να διατεθούν μέσω του EOSC. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τον Εθνικό Κόμβο OpenAIRE στην Ελλάδα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος της εκπαιδευτικής εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Ενσωματώσουν πρακτικές Ανοικτής Επιστήμης και Διαχείρισης Ερευνητικών Δεδομένων (ΔΕΔ) στην καθημερινή τους πρακτική
  • Χρησιμοποιήσουν νέα εργαλεία για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κανόνων Συμμετοχής στο EOSC
  • Έχουν καλύτερη αντίληψη των νομικών στοιχείων που σχετίζονται με την Ανοιχτή Επιστήμη και τη ΔΕΔ
  • Έχουν λάβει απαντήσεις για τις προσωπικές τους προσπάθειες γύρω από θέματα Ανοικτής Επιστήμης
  • Έχουν εξοικειωθεί με τον κατάλογο NI4OS-Europe και τις υπηρεσίες EOSC

Σημείωση! Για τη βέλτιστη οργάνωση των πρακτικών ασκήσεων, η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ολοκληρωθεί στους 80 συμμετέχοντες ανά ημέρα. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα κλείσουν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις.

Εγγραφή: https://events.ni4os.eu/event/56/registrations/51/ 

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες.

1η Ημέρα “NI4OS-Europe & Ανοιχτή Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων”

6 Δεκεμβρίου 2021
Γλώσσα: Ελληνικά

Ώρα

Παρουσιάσεις

Εισηγητές/τριες

10.00-10.20

Ο δράσεις του NI4OS-Europe 

 

Σύντομη ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις του EOSC

Ελένη Τόλη, Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

 

Ηλίας Παπασταματίου, ΕΔΥΤΕ

10.20-11.05

Βασικές κατευθύνσεις και πρακτικές στη Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων - Μέρος I

Έλλη Παπαδοπούλου, Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

11.05-11.20

διάλειμμα

11.20-12.05

Βασικές κατευθύνσεις και πρακτικές στη Διαχείριση Ερευνητικών Δεδομένων - Μέρος II

Έλλη Παπαδοπούλου, Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

12.05-12.35

Καθ' οδόν προς το EOSC – Οι υπηρεσίες EOSC που διατίθενται μέσω του καταλόγου NI4OS

Κώστας Ευαγγέλου, ΕΔΥΤΕ

12.35-13.00

Μελέτη περίπτωσης από τον τομέα της βιοϊατρικής

Ζωή Κούρνια, Ακαδημία Αθηνών

2η Ημέρα “Πολιτικές και Εργαλεία Ανοιχτής Διαχείρισης Ερευνητικών Δεδομένων”

7 Δεκεμβρίου 2021
Γλώσσα: Ελληνικά και Αγγλικά

Ώρα

Παρουσιάσεις

Εισηγητές/τριες

10.00-10.20

Νομικοί περιορισμοί και ευκαιρίες στη ΔΕΔ

Μαριάννα Κατρακάζη, Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

10.20-11.20

LCT & ROLECT: demos

Γιώτα Κολτσίδα & Μαριάννα Κατρακάζη, Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

11.20-11.30

διάλειμμα

11.30-11.50

Πολιτικές ΔΕΔ και Μηχαναγνωσιμότητα

Milica Sevkusic, Serbian Academy of Sciences and Arts 

11.50-12.50

Argos & REPOL: demos

Diamantis Tziotzios, CITE & 

Branko Marović, University of Belgrade

12.50-13.00

Κλείσιμο

Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ