Τα νέα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

 • 29-11-2023
    Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ συνεχίζει τα Βιωματικά Εργαστήρια Καλλιέργειας Επαγγελματικής Ταυτότητας σε προπτυχιακούς φοιτητές 3ου έτους και άνω που επιθυμούν να προετοιμαστούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Ο στόχος των εργαστηρίων είναι να παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα με δεξιότητες διαμόρφωσης προτεραιοτήτων, διαχείρισης χρόνου, πίεσης, άγχους, συγκρούσεων, ώστε να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Μέσα από παιχνίδια ρόλων, σενάρια επαγγελματικής ανάπτυξης και αντιμετώπισης προκλήσεων, αναστοχασμό θα
 • 16-11-2023
    2ο Βιωματικό Εργαστήριο Καλλιέργειας Επαγγελματικής Ταυτότητας   Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο Βιωματικών Εργαστήριων Καλλιέργειας Επαγγελματικής Ταυτότητας σε προπτυχιακούς φοιτητές 3ου έτους και άνω που επιθυμούν να προετοιμαστούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Ο στόχος των εργαστηρίων είναι να παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα με δεξιότητες διαμόρφωσης προτεραιοτήτων, διαχείρισης χρόνου, πίεσης, άγχους, συγκρούσεων, ώστε να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Μέσα από παιχνίδια ρόλων,
 • 15-11-2023
  Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα είναι κλειστό, θα παραμείνει κλειστό και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ απο την Τετάρτη 15/11/2023 έως και την Παρασκευή 17/11/2023.
 • 14-11-2023
  ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΤ Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών τμήματος ΔΕΤ στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2023– 2024 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνελεύση του τμημάτος. Όσοι φοιτητές/τριες επιλέχθηκαν και δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο τρέχον πρόγραμμα
 • 10-11-2023
    ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.   Στο πλαίσιο διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων, αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Χειμερινού Εξαμήνου 
 • 09-11-2023
  Με ενθουσιασμό και χαμόγελα ολοκληρώθηκε το 1ο Βιωματικό Εργαστήριο Καλλιέργειας Επαγγελματικής Ταυτότητας που διοργανώθηκε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης & Διασύνδεσης!  Οι ομάδες λειτούργησαν άψογα και οι συμμετέχοντες φοιτητές/τριες ανακάλυψαν τα δυνατά σημεία της προσωπικότητας τους! Stay tuned για τα επόμενα εργαστήρια από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης & Διασύνδεσης ΟΠΑ!!!   Θεματολογία επόμενου εργαστηρίου: Ξεχωρίζω με το δικό μου “Brand”  Συντονισμός εργαστηρίων: Eleftheria Nifli & Irini Andrioti        #aueb #career #softskills #4cs #communication #collaboration #creativity #criticalthinking #workshop ✉ internship@
 • 03-11-2023
    Βιωματικά Εργαστήρια Καλλιέργειας Επαγγελματικής Ταυτότητας   Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο Βιωματικών Εργαστήριων Καλλιέργειας Επαγγελματικής Ταυτότητας σε προπτυχιακούς φοιτητές 3ου έτους και άνω που επιθυμούν να προετοιμαστούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. Ο στόχος των εργαστηρίων είναι να παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα με δεξιότητες διαμόρφωσης προτεραιοτήτων, διαχείρισης χρόνου, πίεσης, άγχους, συγκρούσεων, ώστε να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Μέσα από παιχνίδια ρόλων, σενάρια
 • 02-11-2023
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024 Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5180992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και κωδ. ΕΛΚΕ 113540, συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης ανά τμήμα οι οποίες εκδώσαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023 – 2024 με βάση τα κριτήρια επιλογής που
 • 20-10-2023
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024 Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5180992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και κωδ. ΕΛΚΕ 113540 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για το Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2023 – 2024, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από Παρασκευή 20/10/2023 έως και Δευτέρα 30/10/2023 στις 13:00
 • 19-10-2023
  Τα μαθήματα της "Πρακτικής Άσκησης – Πτυχιακής Εργασίας" του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 19/10/2023 στις 17:00 και θα γίνονται κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα (δηλ. 17:00-21:00) στην αίθουσα Α32. Στο πλαίσιο του πρώτου μαθήματος θα γίνει, μεταξύ άλλων, αναλυτική παρουσίαση χρήσιμων οδηγιών και κατευθύνσεων σχετικά με την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας. Ανεξάρτητα της προόδου της τυπικής διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2023-2024, οι φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την "Πρακτική τους Άσκηση – Πτυχιακή Εργασία" αυτό το

Σελίδες