Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής

 

Με βάση τον Οδηγό Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών φοιτητών/τριων ΟΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών” που εγκρίθηκε στην 13η Συνεδρίαση Συγκλήτου/28.04/2021 πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση των Προγράμματων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων το ακαδημαϊκό ετος 2021-2022:

Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής