Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής

 

Με βάση τον Οδηγό Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών φοιτητών/τριων ΟΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος  «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» που εγκρίθηκε στην 4η Συνεδρίαση Συγκλήτου/24.11.2022  και επικαιροποιήθηκε στην 10η Συνεδρίαση Συγκλήτου/16.03.2023 πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση των Προγράμματων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων:

Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής