Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Βλάσης Σταθακόπουλος, Καθηγητής, Ιδρυματικός Υπεύθυνος

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας στο internship@aueb.gr

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαρία Κανέλλα, Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
mkanella@aueb.gr, τηλ: 210-8203813/ φαξ: 210-8203828

Αλέξανδρος Παπαλεξανδρης, Επίκουρος Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

alexpr@aueb.gr
Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Αντώνιος Ρούσσος, Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
roussos@aueb.gr, τηλ.: 210-8203806/ φαξ: 210-8203828

Κωνσταντίνου Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

pkonstantinou@aueb.gr
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dept.aueb.gr/el/deos/content/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7 
Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 13.00

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ιωάννης Μούρτος, Επίκουρος Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

mourtos@aueb.gr

Ελευθερία Νυφλή, Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
enifli@aueb.gr , τηλ: 210-8203815/ φαξ: 210-8203828

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7
Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Μαρία Κανέλλα, Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
mkanella@aueb.gr , τηλ: 210-8203813/ φαξ: 210-8203828

Ειρήνη Νικάνδρου , Επίκουρη Καθηγήτρια, Επιστημονικός Υπεύθυνος

nikandr@aueb.gr, 210-8203444

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Τμήμα Πληροφορικής

Βασίλειος Βασσάλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

vassalos@aueb.gr, τηλ.: 210-8203124

Ελευθερία Νυφλή, Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
enifli@aueb.gr, τηλ: 210-8203815/ φαξ: 210-8203828

Περισσότερες πληροφορίες: http://internship.cs.aueb.gr 
Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Χρήστος Τζόβας, Επικ. Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

ctzovas@aueb.gr

Αγγελική Παναγιωτίδου, Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
apan@aueb.gr, τηλ.: 210-8203825/ φαξ: 210-8203828

Ωρες υποδοχής Φοιτητών: καθημερινα 11.00 με 15.00

Τμήμα Στατιστικής

Αγγελική Παναγιωτίδου, Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
apan@aueb.gr, τηλ.: 210-8203825/ φαξ: 210-8203828

Δημήτρης Καρλής, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

karlis@aueb.gr

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dept.aueb.gr/stat 
Ώρες υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 11.00-15.00.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Αντώνιος Ρούσσος, Διοικητικό Προσωπικό

Ελπίδος 13, 3ος όροφος
roussos@aueb.gr, τηλ.: 210-8203806/ φαξ: 210-8203828

Στυλιανός Αρβανίτης, Επίκουρος Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

stelios@aueb.gr, τηλ.: 210-8203313

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dept.aueb.gr/el/econ/content/%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7
Ώρες υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 11.00-13.00.

AIESEC

AIESEC Internship Athens

AIESEC Athens, Πατησίων 80, 10434, 1ος όροφος, τηλ. 210-8203739.
aiesec.athens@aiesec.net
Περισσότερες πληροφορίες: http://aiesec.gr/students/globaltalent/

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Φόρμα Επικοινωνίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης