ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» με κωδ. ΕΛΚΕ 113540 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για το Εαρινό Εξάμηνo Ακ. Έτους 2023 – 2024, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
Από Τετάρτη 27/12/2023 έως και Τετάρτη 10/01/2024 στις 13:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Καλοκαιρινής Περιόδου θα υπάρξει νέα περίοδος αιτήσεων τον Απρίλιο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες να λάβουν υπ’ όψιν τα παρακάτω :

 1. Να ενημερωθούν για τις «Προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα». καθώς και από την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» για γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα.
 2. Στον αριθμό των απαιτούμενων περασμένων μαθημάτων υπολογίζονται μόνο όσα μαθήματα έχετε περάσει μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο, δηλαδή την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023.
 3. Να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση.
 4. Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν Βιογραφικό Σημείωμα ή θέλουν να βελτιώσουν το ήδη υπάρχων, μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο προετοιμασίας (δείτε στο τέλος της ανακοίνωσης).Το Βιογραφικό Σημείωμα μπορεί να καταχωρηθεί στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ και μετά την περίοδο των αιτήσεων. 

  Όσοι φοιτητές δεν έχουν ή δεν γνωρίζουν αν έχουν Αριθμό Συστήματος ΕΦΚΑ (αριθμό μητρώου ΙΚΑ), θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρακάτω οδηγό: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΜΑ ΙΚΑ

 5. Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2023-2024 ανά τμήμα είναι:

 6. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τους όρους συμμετοχής που έχει θέσει κάθε Τμήμα.  

  Μετά τη λήξη της περιόδου των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης του εκάστοτε Τμήματος. Ακολουθεί περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών και στη συνέχεια αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα. Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις στον κεντρικό ιστότοπο πρακτικής άσκησης ΟΠΑ για την περίοδο των ενστάσεων. Έως ότου αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα οι αιτήσεις των φοιτητών/τριων θα είναι σε κατάσταση αναμονής (pending). Τα αποτελέσματα (προσωρινά και οριστικά) ανακοινώνονται στον ιστότοπο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ και στους επιμέρους ιστότοπους των Τμημάτων. Έπειτα οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά αποδεκτές στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ενημέρωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αξιολόγηση της αίτησής τους (αποδοχή ή απόρριψη). Οι επιλαχόντες με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, έχουν εναλλακτικά δυνατότητα συμμετοχής μέσω του Ιδιωτικού Αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος (η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία.) 

 7. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης ορίζεται από αρχές Μαρτίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα οριστούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. 
 8. Οι φοιτητές που έχουν έρθει σε επαφή με εταιρεία της επιλογής τους, στην οποία επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, χρειάζεται να ενημερώσουν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, αφού γίνει αποδεκτή η αίτησή τους
   

Για επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να δείτε εδώ. 


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 

Update 05/01/2024: Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως λόγω ασθένειας.
 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ διοργανώνει σεμινάριο προετοιμασίας για τους προπτυχιακούς φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2023 - 2024.

Ημερομηνία

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024

Τόπος

Αμφιθέατρο Αντωνιάδου MS Teams

Ώρες

11.00 – 14.00

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το σεμινάριο γίνονται ηλεκτρονικά έως και Δευτέρα 08/01/2024 στις 14.00 ώστε μετά να αποσταλούν o σύνδεσμος και οι σχετικές οδηγίες στους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική, αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του.

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν εκτυπωμένο το προσωπικό τους βιογραφικό σημείωμα για να μπορούν να κάνουν τυχόν αλλαγές.