Λειτουργία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης τον Αύγουστο


Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραμείνει κλειστό στο χρονικό διάστημα 1/8 έως και 19/8.

Στο χρονικό διάστημα από 22/8 έως και 31/8 οι ώρες υποδοχής των φοιτητών θα είναι 10:00 – 13:00.