Λειτουργία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων


 

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ και του Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων

 

Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ και το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ θα λειτουργούν τις παρακάτω ημέρες:

  • 28/12/2021
  • 29/12/2021
  • 04/01/2022
  • 05/01/2022
  • 07/01/2022

Ωρες υποδοχής φοιτητών 10:00 - 13:00

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.