Λειτουργία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης | Τετάρτη 15/11/2023 έως και την Παρασκευή 17/11/2023.


Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα είναι κλειστό, θα παραμείνει κλειστό και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ απο την Τετάρτη 15/11/2023 έως και την Παρασκευή 17/11/2023.