3ο & 4o Βιωματικό Εργαστήριο Καλλιέργειας Επαγγελματικής Ταυτότητας

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ συνεχίζει τα Βιωματικά Εργαστήρια Καλλιέργειας Επαγγελματικής Ταυτότητας σε προπτυχιακούς φοιτητές 3ου έτους και άνω που επιθυμούν να προετοιμαστούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Ο στόχος των εργαστηρίων είναι να παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα με δεξιότητες διαμόρφωσης προτεραιοτήτων, διαχείρισης χρόνου, πίεσης, άγχους, συγκρούσεων, ώστε να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Μέσα από παιχνίδια ρόλων, σενάρια επαγγελματικής ανάπτυξης και αντιμετώπισης προκλήσεων, αναστοχασμό θα καλλιεργήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και θα βελτιώσουν την επικοινωνιακή και διαπραγματευτική τους ικανότητα.

Τρίτη 05.12.2023

3ο Βιωματικό Εργαστήριο

Τεχνικές Ενδυνάμωσης Δημιουργικής Σκέψης και Διαδικασίας Λήψης Απόφασης

Τρίτη 12.12.2023

4ο Βιωματικό Εργαστήριο

 Αποτελεσματική χρήση των Κοινωνικών & Επαγγελματικών Δικτύων (LinkedIn)

ΩΡΕΣ: 11.00 – 13.00

ΤΟΠΟΣ: 2ος όροφος, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης & Διασύνδεσης Ελπίδος 13, 10434 Αθήνα

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 25 φοιτητές/τριες

Λόγω του Βιωματικού χαρακτήρα του εργαστηρίου, οι θέσεις για κάθε εργαστήριο είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει των αιτήσεων συμμετοχής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής:

για το 3ο Βιωματικό Εργαστήριο γίνονται ηλεκτρονικά εδώ έως 04.11.2023 στις 14.00

για το 4ο Βιωματικό Εργαστήριο γίνονται ηλεκτρονικά εδώ έως 08.12.2023 στις 14.00

Επισυναπτόμενα Αρχεία: