Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Ελληνικά
  • English

AUEB Volunteers

Our University's Volunteer Programme

FIND OUT MORE

School of Economics

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

MORE

School of Business

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

MORE

School of Information Sciences and Technology

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

MORE

University news

Discover AUEB

SCHOOLS/DEPARTMENTS

Athens University of Economics aims at providing high-quality education. The objective is to train competent faculty in order to meet present and future needs of economy and society at national and international level, and the training of scientists, in the fields it is expertized to, that are capable of becoming bearers of creation.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

International Presence

Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΟικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΟικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΟικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΟικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

QUALITY ASSURANCE

Brochures