Συχνές Ερωτήσεις

​​​​​​

1. Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα υποχρεωτικό ή επιλογής, έχει κωδικό μαθήματος και λαμβάνει ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες δύνανται να συμμετέχουν στα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, ανάλογα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του εκάστοτε τμήματος. Πρακτική Άσκηση λογίζεται η μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και η άσκηση καθηκόντων σε  χώρους εργασίας, ανάλογα με το Τμήμα όπου φοιτούν. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. Από τη Γενική Συνέλευση του κάθε Τμήματος έχει οριστεί Επιστημονικά Υπεύθυνος/η του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. 

2. Γιατί να κάνω Πρακτική Άσκηση;

Τα οφέλη συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι:

 • Η εισαγωγή των ασκούμενων σε «πραγματικές» συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και η μετάβαση από το περιβάλλον της εκπαίδευσης στον χώρο της διοίκησης, της παραγωγής και των επιχειρήσεων.
 • Η απόκτηση δεξιοτήτων που συμπληρώνουν τη διαδικασία θεμελίωσης γνώσεων των ασκούμενων.
 • Η εξοικείωση των ασκούμενων με τη χρήση τεχνολογίας στο χώρο της διοίκησης και της παραγωγής.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εταιρική και δημόσια διακυβέρνηση, την επικοινωνία, την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω ομάδων, την αντίληψη της εταιρικής κουλτούρας κ.ά.
 • Η ανάπτυξη ενός πλαισίου συνάντησης διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων για την υλοποίηση έργων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα με τη συνεργασία ανθρώπων από διαφορετικούς κλάδους.
 • Η προετοιμασία των ασκούμενων για τη μελλοντική ανάληψη υπεύθυνων θέσεων εργασίας.
 • Η αποκόμιση εμπειρίας αναφορικά με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.
 • Η διαμόρφωση άποψης αναφορικά με την επιλογή ειδικοτήτων για τη συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
3. Τι να σκεφτώ πριν την Πρακτική Άσκηση;

Πριν συμμετάσχεις στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να σκεφτείς τα εξής:

•    Σε ποιον τομέα θα σε ενδιέφερε να απασχοληθείς.
•    Ποιους μακροπρόθεσμους στόχους θέλεις να επιτύχεις μέσω της πρακτικής.
•    Τι ικανότητες και δεξιότητες θες να αποκτήσεις.
•    Κάνε έρευνα σχετικά με τον τομέα που θες να απασχοληθείς ώστε να δεις τις προοπτικές του. 
•    Μάθε ποιες εταιρείες κυριαρχούν στο κλάδο σου.
•    Μάθε λεπτομέρειες για την επιχείρηση στην οποία θα εργαστείς.
•    Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής καθώς και υλικό το οποίο θα σε βοηθήσει στην αναζήτηση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας.

4. Τι να προσέξω κατά την Πρακτική Άσκηση;

Ανάλογα με την εταιρεία που θα επιλέξεις να εργαστείς θα πρέπει να προσέξεις τα εξής:

 • Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης
 • Το ωράριο εργασίας
 • Το αντικείμενο να είναι σχετικό με τις σπουδές σου και να μην απασχολείσαι σε εργασίες άσχετου αντικειμένου
 • Τι θα πρέπει να φοράς
 • Ποιος θα είναι ο επόπτης σου στην εταιρεία (μέντορας)
 • Να οργανώνεις σωστά το χρόνο και τον φόρτο εργασίας
 • Να αναπτύξεις τη σωστή εργασιακή συμπεριφορά και να σέβεσαι τους συνάδελφους σου
 • Να συλλέξεις στοιχεία επικοινωνίας από ανθρώπους του εργασιακού χώρου και να αναπτύξεις διασυνδέσεις οι οποίες θα σου φανούν χρήσιμες μελλοντικά
 • Να ακούς, να ρωτάς και να συμμετέχεις ενεργά σε όλα τα αντικείμενα της εργασίας
 • Να αναφέρεις τυχόν προβλήματα και συγκρούσεις στον εργασιακό επιβλέποντα και το στέλεχος του γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ αν χρειάζεται
5. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά προπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Ο/η ενδιαφερόμενος φοιτητής/τρια μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τα κριτήρια επιλογής στον ιστότοπο της πρακτικής άσκησης https://www.aueb.gr/internship. Στο Πρόγραμμα δεν δύνανται να συμμετέχουν αλλοδαποί φοιτητές/τριες που φοιτούν στο Ίδρυμα μέσω του Προγράμματος Erasmus. Οι φοιτητές/τριες δύναται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτική Άσκησης μόνο μία φορά.

Υπάρχει ειδική μέριμνα για ΑΜΕΑ. Δείτε παρακάτω στην ενότητα «Προϋποθέσεις – Κριτήρια επιλογής».

6. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης;

Για το κάθε τμήμα υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ .

7. Ειμαι φοιτητής, πως κάνω αίτηση για Πρακτική Ασκηση;

Στον κεντρικό ιστότοπο πρακτικής άσκησης ΟΠΑ (https://www.aueb.gr/internship), δημοσιεύεται η ανακοίνωση πρακτικής άσκησης για κάθε περίοδο. Για την Χειμερινή Περίοδο η ανακοίνωση δημοσιεύεται το Σεπτέμβριο και για την Εαρινή ή/και Καλοκαιρινή περίοδο τον Ιανουάριο.

Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ (www.dasta-is.aueb.gr) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες αναρτώνται στην ενότητα «ΝΕΑ» και στους επιμέρους ιστότοπους των Τμημάτων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης του εκάστοτε Τμήματος (βάσει απόφασης Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος) και τα αποτελέσματα (προσωρινά και οριστικά) ανακοινώνονται στον κεντρικό ιστότοπο πρακτικής άσκησης ΟΠΑ (https://www.aueb.gr/internship) και στους επιμέρους ιστότοπους των Τμημάτων.

Με την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες (και εφόσον συντρέχει λόγος ο οποίος επικαλείται τα κριτήρια αξιολόγησης) έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν εγγράφως ένσταση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ εντός 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων για την Πρακτική Άσκηση που έχει ορίσει το εκάστοτε Τμήμα.

Μετά την αξιολόγηση και επικύρωση της Τριμελούς Επιτροπής του εκάστοτε Τμήματος, στον ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης (https://www.aueb.gr/internship) ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά αποδεκτές στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές/τρις λαμβάνουν ενημέρωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πορεία της αίτησής τους (αποδοχή ή απόρριψη).

Μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ, το οποίο είναι σε διασύνδεση με το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» του Υπουργείου Παιδείας, οι φοιτητές/τριες εκδηλώνουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους στις διαθέσιμες θέσεις των φορέων απασχόλησης που επιθυμούν. Μετά τη διενέργεια συνεντεύξεων, οι φοιτητές/τριες επιλέγουν το φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και ενημερώνουν τον  διαχειριστή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ για τη διευθέτηση των τυπικών διαδικασιών και εγγράφων έναρξης της πρακτικής άσκησης.

Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν και μόνοι τους έναν  φορέα απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη θέση πρακτικής άσκησης έχει επιστημονική συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών τους. Στην περίπτωση όπου οι φοιτητές/τριες έχουν έρθει σε επικοινωνία με δικό τους φορέα απασχόλησης ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ, απαιτείται αρχικά η εγγραφή τους στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» και στη συνέχεια η δημοσίευση της θέσης πρακτικής άσκησης που τους προτάθηκε.

8. Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης;

Ενδεικτικά για την Χειμερινή Περίοδο ενάρξεις - τοποθετήσεις κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο και για την Εαρινή ή/και Καλοκαιρινή περίοδο ενάρξεις - τοποθετήσεις κατά τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο και Ιουνιο - Ιούλιο αντιστοίχως.

9. Πόσο διαρκεί το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης;

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Στατιστικής είναι:

 • 3 μήνες πλήρους απασχόλησης ή 6 μήνες μερικής απασχόλησης (η πλήρης απασχόληση υπολογίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως και η μερική απασχόληση σε 20 ώρες εβδομαδιαίως):

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι:

 • 3 μήνες πλήρους απασχόλησης (η πλήρης απασχόληση υπολογίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως) 

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Πληροφορικής είναι:

 • 6 μήνες μερικής απασχόλησης (20 ώρες εβδομαδιαίως) κατά τα δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα ( χειμερινό – εαρινό).

  Μοναδική εξαίρεση: Για έναρξη πρακτικής άσκησης κατά το μήνα Ιούλιο, η διάρκεια ορίζεται σε 3 μήνες πλήρους απασχόλησης ( 40 ώρες εβδομαδιαίως).

10. Υπάρχει ασφάλιση στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης;

Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη του φοιτητή στο χώρο εργασίας (ΙΚΑ) έναντι ατυχήματος την οποία καλύπτει εξ’ ολοκλήρου ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Δείτε εδώ τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για την έκδοση αριθμού μητρώου ΙΚΑ.

11. Συμμετέχω στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, δικαιούμαι άδεια κατα την υλοποίηση του;

Ο/Η ασκούμενος/η δεν δικαιούται άδεια κατά την διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής του/της άσκησης. Δικαιούται μόνο μία έως δύο ημέρες τον μήνα για σπουδαίο λόγο (ασθένεια, εξέταση μαθήματος κ.λπ.) κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στο φορέα απασχόλησης.

Εάν χρειάζεται για σοβαρό λόγο να απουσιάσει από την Πρακτική Άσκηση περισσότερες από τις προαναφερόμενες ημέρες, θα πρέπει να επικοινωνήσει ΑΜΕΣΑ με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ

12.  Ποια είναι η αποζημίωση από την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα και πως καταβάλλεται;

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 6004518 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης της φοιτήτριας  ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα ευρώ (840,00€) συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης στο χώρο εργασίας έναντι ατυχήματος για τη συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης . Η πληρωμή του/της ασκούμενου/η φοιτητή/τριας γίνεται εφάπαξ μετά το πέρας της Πρακτικής του/της Άσκησης και μετά τον έλεγχο ότι έχει επιτυχώς ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα.

Η καταβολή της αποζημίωσης για την πρακτική άσκηση γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια. Επίσης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά σχετική βεβαίωση αποδοχών για τη φορολογική του/της δήλωση από τον ΕΛΚΕ ΟΠΑ.

Σημειώνεται ότι η καταβολή της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών/τριων πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (13 ή 27 του εκάστοτε μήνα κατά τον οποίο δίδεται η εντολή για την πληρωμή των φοιτητών/τριών) και με βάση τη ροή χρηματοδότησης από το χρηματοδότη.

13. Μπορώ να διακόψω τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης;

Υπάρχει δυνατότητα διακοπής της συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και συνέχιση της υπό όρους που θέτει το κάθε τμήμα

14. Πόσες φορές μπορώ να συμμετάσχω;

Ο φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους.

15. Μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό;

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό. Ο φοιτητής μπορεί να εργαστεί στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος ERASMUS και της AIESEC.

Δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό Erasmus+ εδω

16. Πρέπει να επιλέξω μια από τις εταιρείες που συνεργάζεται ήδη το γραφείο ΠΑ ή μπορώ να βρω μόνος μου μια εταιρία να κάνω τη ΠΑ;

Εκτός των εταιρειών που έχουν ήδη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο μας, ο φοιτητής μπορεί να έρθει ο ίδιος σε επαφή με την εταιρεία που επιθυμεί. Προϋπόθεση είναι η εταιρεία να σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών.Ο φοιτητής θα πρέπει να ενημερώσει το Γραφείο Πρακτικής Ασκησης για την συμφωνία που έκανε με τον φορέα απασχόλησης. Η τελική ανάθεση θα γίνει μετά απο έλεγχο απο το Γραφείο Πρακτικής Ασκησης το οποίο δεν δεσμεύεται απο τη σχετική συμφωνία φορέα-φοιτητή.

Ενημερώστε την εταιρεία για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει αν υπάρχει προγραμμα ΕΣΠΑ. Δείτε εδω. (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α)

Αν δεν υπάρχει προγραμμα ΕΣΠΑ, δες στην ερώτηση 18 πως μπορεί να συμμετάσχει μέσω του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης μέσω επιχορήγησης των συνεργαζόμενων φορέων απασχόλησης.

17. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ μπορούμε να κάνουμε πρακτική άσκηση;

Ναι. Καθώς τα κονδύλια που λαμβάνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ είναι περιορισμένα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς απασχόλησης μπορούν να συμμετέχουν στο «Αυτοχρηματοδοτούμενο Έργο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΟΠΑ». 

Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου απο την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει η ίδια 100% την πρακτική άσκηση του ασκούμενου φοιτητή/φοιτήτριας, καταβάλλοντας χίλια εκατό ευρώ (1.100 €) στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ για τη συνολική διάρκεια της πρακτικής ασκησης των φοιτητών. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης (η ασφαλιστική εισφορά αποδίδεται από το Πανεπιστήμιο).

18. Εκπροσωπώ έναν φορέα απασχόλησης και θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα Πρακτικής Ασκησης, πως μπορώ;

Είναι υποχρεωτικό πλέον όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ να εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» και να καταχωρούν εκεί την προσφερόμενη θέση πρακτικής άσκησης.

Δείτε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Πρακτικής Ασκησης του ΟΠΑ εδω.

Αν δεν υπάρχει πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέσω επιχορήγησης των συνεργαζόμενων φορέων απασχόληση. Στο πρόγραμμα αυτό η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου απο την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει χίλια εκατό ευρώ (1.100 €) στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ για τη συνολική διάρκεια της πρακτικής ασκησης των φοιτητών. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης (η ασφαλιστική εισφορά αποδίδεται από το Πανεπιστήμιο).

Στην περίπτωση που η επιχείρησή σας επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές του ΟΠΑ για την υλοποίηση πρακτικής άσκηση με δικό της κόστος παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ (210-8203815, 210-8203813, 210-8203806, internship@aueb.gr).

Δείτε αναλυτικά τις σχετικές οδηγίες (Περίπτωση Β.)