ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΠΑ | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022

Στο πλαίσιο του Ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2022, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από 13/04/2022 έως και 09/05/2022 στις 14.00

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να λάβουν υπ’ όψιν τα εξής :

  1. Να ενημερωθούν για τις «Προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα» καθώς και από την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» για γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.
  2. ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση.
  3. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εισάγουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες εάν δεν έχουν Βιογραφικό Σημείωμα ή θέλουν να το βελτιώσουν μπορούν να αξιοποιήσουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης στέλνοντας email στο career@aueb.gr
  4. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης ορίζεται από αρχές Ιουλίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, πάντα μετά από συνεννόηση με το γραφείο πρακτικής άσκησης.
  5. Όσοι φοιτητές έχουν ήδη έρθει σε επαφή με εταιρεία της επιλογής τους, στην οποία επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, χρειάζεται να ενημερώσουν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ, αφού γίνει αποδεκτή η αίτησή τους. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο δεν υπάρχει χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, συνεπώς η εταιρία θα πρέπει να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το κόστος της πρακτικής άσκησης (350 ευρώ ανά μήνα πλήρους απασχόλησης – 1.050 ευρώ συνολικό κόστος).
  6. Το Τμήμα ΔΕΤ δεν δέχεται αιτήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο.
  7. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν μετά το πέρας των αιτήσεων και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13/05/2022 στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης www.aueb.gr/internship. Έως τότε η αίτηση σας θα βρίσκεται σε κατάσταση «Pending».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι φοιτητές δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν και δεν έχουν αριθμό μητρώου ΙΚΑ, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρακάτω οδηγό: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΜΑ ΙΚΑ

      * Στην καλοκαιρινή περίοδο πρακτικής άσκησης ΔΕΝ έχουμε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

H Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ΟΠΑ διοργανώνει σεμινάριο προετοιμασίας για όσους φοιτητές θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο Ακ. Έτους 2021 - 2022.

 

Ημερομηνία

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

Τόπος

Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

Ώρες

11.00 – 14.30

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το σεμινάριο γίνονται ηλεκτρονικά έως και την Τετάρτη 04/05/2022 ώστε μετά να αποσταλούν σχετικές οδηγίες στους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική, αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του.

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν εκτυπωμένο το προσωπικό τους βιογραφικό σημείωμα για να μπορούν να κάνουν τυχόν αλλαγές.


 


ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 11.00 ΜΕ 15.00 (Κατόπιν ραντεβού)

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης:

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Αντώνης Ρούσσος, roussos@aueb.gr, 210- 8203806

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Μαρία Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 210- 8203813

Τμήμα Στατιστικής

Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210- 8203825

Τμήμα Πληροφορικής

Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210- 8203815

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

(Α – Λ) Μαρία Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 210- 8203813

(Μ – Ω) Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210- 8203815