Το Έργο μας

Οι AUEB Volunteers πιστεύουμε σε έναν καλύτερο, δικαιότερο και περισσότερο βιώσιμο κόσμο. Δες το αποτύπωμα του Προγράμματός μας μέσα από τις εμπειρίες των εθελοντών μας και τα μετρήσιμα αποτελέσματά μας συγκεντρωτικά και αναλυτικά για το κάθε έτος λειτουργίας του.

 

 

Περίοδος 2019-2020

Τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του Προγράμματος – την περίοδο Σεπτέμβριος 2019 ως και Φεβρουάριος 2020 – περισσότεροι από 300 εθελοντές και συμμετέχοντες προσέφεραν πάνω από 2.200 ώρες εθελοντισμού σε περίπου 20 εθελοντικές δράσεις και special events. Το ακαδημαϊκό αυτό έτος επηρρεάστηκε αρνητικά, όπως ήταν αναμενόμενο, από την πανδημία του SARS-CoV-II.

Μάθε περισσότερα