Εθελοντικές Δράσεις

Οι δράσεις τις οποίες σχεδιάζει και υλοποιεί η Ομάδα Συντονισμού και στις οποίες συμμετέχουν οι εθελοντές του ΟΠΑ αναπτύσσονται σε δύο βασικούς άξονες: (α) δράσεις προς την Κοινότητα του ΟΠΑ και (β) δράσεις προς την Κοινωνία.

Ανακάλυψε ποικίλες θεματικές δράσεις τόσο για την Κοινότητα του Πανεπιστημίου μας όσο και για την κοινωνία σε συνεργασία με σημαντικούς ΜΚΟ. Βρες εθελοντικές δράσεις ανάλογα με τον τύπο της δράσης (αν είναι συνεχής, δηλαδή ongoing ή μίας φοράς, δηλαδή one-off), τον άξονα δραστηριοποίησης (προς την Κοινότητα του ΟΠΑ ή προς την Κοινωνία) καθώς και τον χρόνο που έχεις διαθέσιμο εβδομαδιαίως.