«Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ»

Νέος κύκλος διαλέξεων από το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.)


Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών οργανώνει για το 2022 νέο κύκλο διαλέξεων με επίκεντρο την Ατζέντα 2030 και τους 17 στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη: οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ».

Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν το θεματολόγιο της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη  μιας βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης  ανάπτυξης που θα εγγυάται την κοινωνική ευημερία χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, προς όφελος όχι μόνο των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών. Πρόκειται για μία παγκόσμια συμφωνία και ένα σχέδιο δράσης του ΟΗΕ που υποστηρίζεται από την ΕΕ, πολλούς εθνικούς και διεθνείς φορείς καθώς και  κυβερνήσεις.
Αντικείμενο των διαλέξεων είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τους άξονες και τις προκλήσεις με τους οποίους αυτοί συνδέονται, η αποσαφήνιση εννοιών σχετικών με τη βιωσιμότητα, καθώς και η διερεύνηση της σχέσης της με την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Επιπλέον, θα αναδειχτούν οι δυνατότητες εφαρμογής και υλοποίησης των ΣΒΑ από τις βιβλιοθήκες της χώρας και θα παρουσιαστούν σχετικά έργα και δράσεις από βιβλιοθήκες και οργανισμούς - μέλη του Δικτύου.
Οι διαλέξεις απευθύνονται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα τεκμηρίωσης και άλλους φορείς, σε φοιτητές καθώς και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και να προσεγγίσει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και των Στόχων του ΟΗΕ.
 
Οι ομιλητές, έγκριτοι οικονομολόγοι, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, στελέχη τραπεζών και φορέων, συνδυάζουν την επιστημονική κατάρτιση με την πρακτική ανάλυση στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και η συμμετοχή σε αυτές είναι ελεύθερη κατόπιν εγγραφής. Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ιστοχώρο  του ΔΙ.Ο.ΒΙ. http://diovi.lib.unipi.gr/ και τα κοινωνικά δίκτυα Facebook: ΔΙΟΒΙ, Twitter: diovi_helin
 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 42ο – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022