Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς από το ΟΠΑ

Του Καθηγητή
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥ,
Αντιπρύτανη ΟΠΑ και Υπεύθυνου Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς του
ΟΠΑ
 

Τα τελευταία χρόνια η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) μοιάζει να απασχολεί πολύ έντονα τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τόσο στην χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύοντας την τεράστια σημασία της στην διαχείριση μεγάλων ζητημάτων όπως είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας ή η κλιματική αλλαγή.

Αρχικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε την ΕΚΕ ως «την έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες και στις συναλλαγές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη», για να φτάσουμε αργότερα σε μια πιο σύγχρονη άποψη σύμφωνα με την οποία «οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν τον ρόλο του εταιρικού πολίτη και διασφαλίζουν ότι οι εταιρικές αξίες και η συμπεριφορά τους είναι συμβατές τόσο με την ανάπτυξη των κερδών τους, όσο και με την βούληση να βελτιώνουν την κατάσταση της κοινωνίας, των ανθρώπων και του πλανήτη» (CSR Network).


Μετά το 2000 όπου διατυπώθηκαν οι Δέκα Παγκόσμιες Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, με στόχο  να οδηγήσουν την επιχειρηματική ηγεσία στην αειφορία, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί  αυτοδεσμεύονται να βελτιώσουν το εσωτερικό και το εξωτερικό τους περιβάλλον, και σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς (εργαζόμενους, πελάτες, μετόχους, προμηθευτές, ανταγωνιστές, κοινωνία) να φροντίσουν για το επιχειρηματικό όφελος αποσκοπώντας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) έχοντας μία μακρόχρονη ιστορία υπηρετώντας με συνέπεια ένα σύνολο διαχρονικών Αξιών  όπως η Αριστεία, η Ακαδημαϊκή ελευθερία & Δεοντολογία, η Καινοτομία, η Εξωστρέφεια και η Κοινωνική Ευθύνη διαρκώς αφουγκράζεται τις ανάγκες που αναδύονται και ανιχνεύει τις νέες προοπτικές.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΟΠΑ, επαναπροσδιορίζει την αξία της Κοινωνικής Προσφοράς  και της άμβλυνσης των ανισοτήτων σχεδιάζοντας ενέργειες που στηρίζουν τα όνειρα των νέων, ενισχύουν την κοινωνία, προστατεύουν το περιβάλλον, υποστηρίζουν τις ευπαθείς ομάδες, και δημιουργούν αξία για όλους.


Στηριζόμενο κυρίως στην εθελοντική προσφορά των στελεχών και των φοιτητών του αλλά και στο μεγάλο κοινωνικό κεφάλαιο που διαθέτει (απόφοιτοι και διασύνδεση με την αγορά και τον επιχειρηματικό κόσμο)  συμμετέχει στην  παροχή βοήθειας στις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες. Για παράδειγμα, συστηματικά διενεργείται εθελοντική αιμοδοσία, προσφέρεται βοήθεια σε μαθητές μέσω των κοινωνικών φροντιστηρίων, υλοποιεί προγράμματα αρωγής (π.χ. φωτιές Β. Εύβοιας), διοργανώνει αγώνες δρόμου με κοινωνικό αντίκτυπο (ήδη 3ο ΟΠΑ Run), εκδίδει εφημερίδα με θέματα που άπτονται της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών συνεπειών αυτής (ΟΠΑ NEWS), παρουσιάζει όλες τις δράσεις του μέσα  από τον ιστότοπό του και σχεδιάζει συνεχώς νέες δράσεις με κοινωνική ευαισθησία όπως την υιοθεσία του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» για άτομα με αναπηρίες.    
Το 2012 το ΟΠΑ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το CSR HELLAS, με στόχο την χρήση της ΕΚΕ ως οδηγού για την προώθηση των αρχών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση, στην υποστήριξη των φοιτητών στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη ερευνών και εργαλείων.
Μέσα από τα 8 προπτυχιακά αλλά και τα 29 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του,  το ΟΠΑ καλλιεργεί την έννοια της ηθικής και της ευθύνης των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο τα μελλοντικά στελέχη θα εφαρμόσουν τις αξίες και τους κώδικες του σωστού επιχειρείν διαμορφώνοντας συμπεριφορές που θα μειώνουν την πιθανότητα λήψης απόφασης με αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον του οργανισμού ή της επιχείρησης.  

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 42ο – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022