Για πρώτη φορά σε οικονομολόγο ελληνικού πανεπιστημίου η ERC Synergy Grant

Στο ΟΠΑ η υψηλού κύρους επιχορήγηση για σύμπραξη σε έρευνα σχετικά με τα αστικά συστήματα υδροδότησης επόμενης γενιάς


Μια σπουδαία διάκριση πέτυχε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετέχοντας σε κοινή πρόταση τεσσάρων ερευνητικών οργανισμών από διαφορετικές χώρες. Συγκεκριμένα, μέσω της ερευνητικής πρότασης Smart Water Futures: Designing the Next Generation of Urban Drinking Water Systems (Water-Futures) το ΟΠΑ εξασφάλισε μία European Research Council (ERC) Synergy Grant, με συμμετοχή της καθηγήτριας του Ιδρύματος Φοίβης Κουντούρη.

Σε 9,9 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική εξαετής επιχορήγηση του έργου Water-Futures, το οποίο αποτελεί διεπιστημονική συνεργασία τεσσάρων διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητών από Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Ολλανδία, που επιδιώκουν να απαντήσουν στο εξής ερώτημα: Πώς μπορεί να επιτευχθεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υδροδότησης στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές, οικονομικές και πληθυσμιακές πιέσεις, καθώς και τη βαθιά αβεβαιότητα που τις χαρακτηρίζει;

Η Ελληνίδα ερευνήτρια του έργου, καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, διδάσκει στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ, ενώ διευθύνει επίσης το Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία – ReSEES του Ιδρύματος. Πρόκειται, μάλιστα, για την πρώτη επιχορήγηση του ERC που λαμβάνει οικονομολόγος ελληνικού πανεπιστημίου.

Το επιχορηγούμενο έργο αποσκοπεί στην παροχή ενός θεωρητικού πλαισίου για καίριες αποφάσεις κατανομής και ανάπτυξης αστικών συστημάτων υδροδότησης. Βασικός στόχος είναι να καταστούν τα συστήματα αυτά κοινωνικώς δίκαια, οικονομικώς αποδοτικά και περιβαλλοντικώς ανθεκτικά, σύμφωνα με την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτά τα συστήματα υδροδότησης επόμενης γενιάς θα χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες, για να ενσωματώσουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο με μακροπρόθεσμη ευρωστία και ευελιξία.

«Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ERC σχεδίασε τις επιχορηγήσεις αυτές για να προσφέρει έναν χώρο όπου φιλόδοξοι ερευνητές θα μπορούσαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πολύπλευρες επιστημονικές προκλήσεις. Καθεμία από τις ερευνητικές ομάδες που έχουν επιλεγεί στοχεύει σε μια σημαντική ανακάλυψη», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) καθηγητής Jean-Pierre Bourguignon.

Από πλευράς της, η κυρία Κουντούρη τόνισε: «Η επιχορήγηση του ERC είναι μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις παγκοσμίως για έναν ερευνητή και για τον ακαδημαϊκό του φορέα. Είμαι περήφανη που μπορέσαμε να φέρουμε μια τέτοια διάκριση στην Ελλάδα. Φιλοδοξία μας είναι τα αποτελέσματα της έρευνάς μας να έχουν ισχυρό επιστημονικό αντίκτυπο και κοινωνικό αποτύπωμα».

Περισσότερες πληροφορίες:

https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-2020-synergy-grants-examples