Επτά στους δέκα αποφοίτους του ΟΠΑ βρίσκουν αμέσως δουλειά

Τι έδειξε μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου για την απορρόφηση των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας


του Δημήτρη Καρλή, Καθηγητή Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ και Επιστημονικού Υπευθύνου ολοκλήρωσης της παρούσας έρευνας, και
της Αγγελικής Παναγιωτίδου, Συμβούλου Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας του ΟΠΑ

 

Πρώτο στην Ελλάδα όσον αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα που δημοσίευσε πρόσφατα το Ίδρυμα. Στο σύνολο των νέων αποφοίτων του, επτά στους δέκα ήδη εργάζονται. Η μεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων που δουλεύουν είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, ενώ έξι στους εκατό απασχολούνται σε επιχείρηση δικής τους ιδιοκτησίας. Μάλιστα, υψηλό ποσοστό των αποφοίτων του ΟΠΑ δηλώνουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την παρούσα θέση εργασίας τους.

Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη έρευνα μεταξύ αποφοίτων του Ιδρύματος, κατόπιν εκείνων που διενεργήθηκαν το 2012 και το 2018.

Σκοπός της νέας έρευνας ήταν ο προσδιορισμός του αντικειμένου και του επιπέδου των σπουδών τους, των συνθηκών απασχόλησης και των επαγγελματικών τους βημάτων, καθώς και η αποτύπωση της άποψής τους για μια σειρά θεμάτων που κρίνονται σημαντικά για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Η συντριπτική πλειονότητα των νέων αποφοίτων του ΟΠΑ παραμένουν στην Ελλάδα.

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου του 2021 και αφορούσε αποφοίτους του ΟΠΑ για τα ημερολογιακά έτη 2018 έως και 2020.

Ο πληθυσμός της έρευνας ανήλθε σε 3.334 αποφοίτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΠΑ, στους οποίους ζητήθηκε να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Συνολικά ελήφθησαν 1.790 απαντήσεις. Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (response rate) ανήλθε σε 53,7%. Από το σύνολο των 1.790 ολοκληρωμένων απαντήσεων, οι 846 απαντήσεις ήταν από άνδρες και οι 944 απαντήσεις ήταν από γυναίκες, με ποσοστό συμμετοχής 47,3% και 52,7%, αντίστοιχα.

Το ερωτηματολόγιο περιείχε 6 ενότητες σχετικά με σπουδές πέρα από το πρώτο πτυχίο, εργασιακή απασχόληση, επιχειρηματικότητα, βήματα μετά την αποφοίτηση, προπτυχιακές σπουδές και προσωπικές εντυπώσεις.

Μετέπειτα σπουδές

Μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, 36% των αποφοίτων συνέχισαν τις σπουδές τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό (81,2%) αυτών που συνέχισαν σπουδές επέλεξαν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Μεταξύ όσων προχώρησαν σε μεταπτυχιακές σπουδές, 69,6% παρέμειναν στην Ελλάδα και 59,8% επέλεξαν το ΟΠΑ, δείχνοντας εμπιστοσύνη στα μεταπτυχιακά του προγράμματα. Από τον πληθυσμό των ερωτηθέντων που απάντησαν αρνητικά ως προς τη συνέχιση σπουδών, 38,5% δήλωσαν ότι είναι στα μελλοντικά τους σχέδια, 31% ότι βρήκαν εργασία.

Από αυτούς που επέλεξαν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το 31,3% δήλωσε ότι ήταν σε αντικείμενο απόλυτα συναφές με το πρώτο τους πτυχίο, το 38,6% δήλωσε μεγάλη συνάφεια, ενώ μόλις το 3,6% δήλωσε ότι δεν υπήρχε συνάφεια.

Απασχόληση

Τα ποσοστά απασχόλησης σε όλα τα Τμήματα παρουσιάζονται ιδιαίτερα υψηλά, με το ποσοστό στο σύνολο του Πανεπιστημίου να ανέρχεται σε 70%, παρ’ ότι διανύουμε μια πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για όλο τον πλανήτη. Μεγάλη πλειοψηφία των αποφοίτων (87%) απασχολούνται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα των αποφοίτων παραμένουν στην Ελλάδα, σε ποσοστό 91,6%. Όσον αφορά την εργασία σε συναφές αντικείμενο, το 25,6% δηλώνει απόλυτη συνάφεια, το 32% μεγάλη συνάφεια και μόλις το 9,3% δηλώνει καμία συνάφεια. 

Επιχειρηματικότητα

Ένα 6% των αποφοίτων, παρά τις δυσκολίες του οικονομικού περιβάλλοντος και της υγειονομικής κρίσης, δήλωσαν ότι επέλεξαν τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης. Η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας συμβαίνει σε μεγαλύτερο ποσοστό σε διάστημα από 3 μήνες έως και 2 έτη μετά την αποφοίτηση. Από αυτές τις επιχειρήσεις, 91% παρέμεναν ενεργές έως τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας.

Εργασιακά θέματα και επαγγελματικά βήματα

Ως προς τους τρόπους αναζήτησης εργασίας η έρευνα έδειξε ότι το διαδίκτυο κατέχει την πρώτη θέση, με ποσοστό 86%, και ακολουθεί η επιλογή «δίκτυο επαφών» με ποσοστό 60%. Πολύ σημαντική είναι η αυξητική τάση του ποσοστού απασχόλησης αποφοίτων σε θέσεις εργασίας με επιστημονική συνάφεια, διαχρονικά. Το ποσοστό αυτό στους 6 μήνες είναι 46,1%, στους 12 μήνες 55,4% και στους 24 μήνες φτάνει το 68,9%.

Αποδοχές

Το 53% των αποφοίτων δηλώνει ότι οι μηνιαίες αποδοχές του κυμαίνονται από €500 έως €900, που αποτελεί και την πλειοψηφία, ενώ μόλις το 7% δηλώνει αποδοχές υψηλότερες των €1.500. Παράλληλα, το 48,9% των αποφοίτων δηλώνει απόλυτα και πάρα πολύ ευχαριστημένο από την παρούσα εργασιακή του θέση, με μόλις το 3,1% να εκφράζει δυσαρέσκεια.

Γνώμη για το ΟΠΑ

Διερευνώντας κατά πόσον οι προπτυχιακές σπουδές τους βοήθησαν στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή ζωή τους, προέκυψαν τα εξής:

• Το 69,2% των αποφοίτων του ΟΠΑ συμφωνεί απόλυτα ή συμφωνεί ως προς τη θετική επίδραση των προπτυχιακών σπουδών στην εύρεση εργασίας, ενώ το ποσοστό διαφωνίας ανέρχεται σε 6,8%.

• Το 61,4% συμφωνεί απόλυτα ή συμφωνεί ότι οι προπτυχιακές σπουδές λειτούργησαν θετικά για τη συνέχιση σπουδών, ενώ το ποσοστό διαφωνίας ανέρχεται σε 5,1%.

• Το 61,8% συμφωνεί απόλυτα ή συμφωνεί σχετικά ότι έλαβε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ως προς την αγορά εργασίας, ενώ το ποσοστό διαφωνίας ανέρχεται σε 15,9%.

• Το 75,7% δηλώνει ικανοποιημένο ή απόλυτα ικανοποιημένο από τα μαθήματα, με μόλις το 8,7% να εκφράζει διαφωνία.

• Πάνω από τους μισούς (69,2%) δηλώνουν ικανοποιημένοι από το διδακτικό προσωπικό και μόνο το 9,7% έχει αντίθετη γνώμη.

• Στο ερώτημα εάν το ΟΠΑ ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους ως φοιτητών, 59,5% δηλώνουν ικανοποιημένοι ή πλήρως ικανοποιημένοι, ενώ 14,6% εκφράζουν τη διαφωνία τους.

• Όσον αφορά τον βαθμό ικανοποίησης από τις υποδομές του ΟΠΑ, τα ποσοστά ικανοποίησης διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων να εκφράζουν δυσαρέσκεια. Μόλις το 27,2% δήλωσε ικανοποιημένο από τις υποδομές.

Πρόθεση πρότασης του ΟΠΑ

Εξαιρετικά υψηλό - σχεδόν 8 στους 10 - είναι το ποσοστό των αποφοίτων που δήλωσε ότι θα πρότεινε για σπουδές το ΟΠΑ, ενώ μόνο το 2,4% απάντησε αρνητικά.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, με το 50,6% των φοιτητών να πραγματοποιεί πρακτική άσκηση, παρ’ ότι δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου σε όλα τα Τμήματα του ΟΠΑ. Το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση κατά την έρευνα του 2018 ανήλθε σε 47%. Μετά το πέρας της πρακτικής το 38,2% προσλαμβάνεται, ενώ το 13,1% λαμβάνει πρόταση συνεργασίας.

Σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα

Σε σχέση με την έρευνα του 2018 και σταθμίζοντας κατάλληλα ώστε οι έρευνες να είναι συγκρίσιμες, υπήρξαν ενδιαφέροντα ευρήματα.

Παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού αποφοίτων που συνέχισαν τις σπουδές τους σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, από 32% σε 16%, στοιχείο που μπορεί ωστόσο να αποδοθεί στην πανδημία, καθώς πολλοί ήταν οι απόφοιτοι που ανέβαλαν τα σχέδιά τους για μεταπτυχιακές σπουδές.

Σημειώθηκε αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης, από 65% σε 70%, με αντίστοιχη αύξηση στην εργασία πλήρους απασχόλησης, από 83% σε 87%. Αύξηση σημειώθηκε και στο ποσοστό συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, από 47% σε 51%.

Ως προς τη γνώμη για επιμέρους θέματα παρουσιάζεται βελτίωση σε όλους τους δείκτες, ενδεικτική της προσπάθειας που γίνεται, όπως φαίνεται στο γράφημα σύγκρισης των ερευνών.