Δια ζώσης και εξ αποστάσεως υπηρεσίες - Επέκταση ωραρίου λειτουργίας

Δια ζώσης και εξ αποστάσεως υπηρεσίες – Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της  5ης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (15/10/2021) σχετικά με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης για το ακ. έτος 2021-22, επιτρέπεται η είσοδος στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για ατομική μελέτη ή δανεισμό έντυπου υλικού αποκλειστικά στα μέλη του Ιδρύματος (φοιτητές, διδάσκοντες, και άλλο προσωπικό κάθε κατηγορίας)  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ,  και τις οδηγίες του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την ασφαλή επαναλειτουργία των βιβλιοθηκών.  Ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης όπως περιγράφεται ακολούθως:

Ωράριο Λειτουργίας: Επανέρχεται το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης που ίσχυε προ της πανδημίας.
Βιβλιοθήκη - Αναγνωστήριο: Δευτέρα – Πέμπτη: 8.30-20.00 & Παρασκευή: 8.30-19.30
Βιβλιοθήκη - Τμήμα Περιοδικών: Δευτέρα - Πέμπτη: 8.30-15.00 & Παρασκευή: 8.30-14.30

Προϋποθέσεις εισόδου: Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο και παραμονή στη Βιβλιοθήκη είναι η ιδιότητα του μέλους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού για COVID-19 (να έχετε ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό) ή έγκυρου πιστοποιητικού νόσησης από COVID-19 ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου 48 ωρών για COVID-19. Θα διενεργείται στην είσοδο της βιβλιοθήκης, από το προσωπικό, έλεγχος ταυτοποίησης με την ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Χρήση αναγνωστηρίου: Το Αναγνωστήριο λειτουργεί αποκλειστικά για ατομική μελέτη. Οι χρήστες  υποχρεωτικά συμμορφώνονται με τη χρήση μάσκας προστασίας καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση καθισμάτων από το σημείο που βρίσκονται. Συστήνεται η χρήση αντισηπτικού χεριών κατά την είσοδο αλλά και ατομικού αντισηπτικού κατά τη διάρκεια παραμονής. Συστήνεται επίσης πριν από τη χρήση, ο καθαρισμός του τραπεζιού με χλωριούχο διάλυμα το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Αναγνωστηρίου. Απαγορεύονται τα φαγώσιμα και τα ροφήματα εκτός από το νερό. Τα βιβλία & τα περιοδικά που χρησιμοποιούνται εντός του χώρου της ΒΚΠ και ανήκουν στις συλλογές της, πρέπει μετά τη χρήση τους να τοποθετούνται στα διαθέσιμα γι αυτό τον σκοπό καροτσάκια. Το προσωπικό θα αναλάβει να τα επανατοποθετήσει στην σωστή θέση τους τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Μέγιστος αριθμός ατόμων: Η αίθουσα διαθέτει 100 θέσεις καθήμενων. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Βιβλιοθήκη όταν συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις και η περιήγηση στα βιβλιοστάσια επιτρέπεται αποκλειστικά για λόγους αναζήτησης βιβλιογραφίας με αποφυγή συνωστισμού στους διαδρόμους.

Δανεισμός βιβλίων: Διενεργείται πλέον μόνο δια ζώσης και αποκλειστικά στο αυτόματο μηχάνημα δανεισμού της Βιβλιοθήκης από τους ίδιους τους χρήστες. Για τον λόγο αυτό η ηλεκτρονική αίτηση για δανεισμό τεκμηρίων καταργείται. Δεν απαιτείται ραντεβού.   

Επιστροφές βιβλίων: Πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο αυτόματο μηχάνημα δανεισμού της Βιβλιοθήκης από τους ίδιους τους χρήστες. Δεν απαιτείται ραντεβού.

Ανανεώσεις υλικού: Γίνονται διαδικτυακά μέσω της υπηρεσίας «Λογαριασμός Χρήση»,  ή  τηλεφωνικά (210-8203265 και 210 8203535), ή με e-mail στο loan@aueb.gr.  

Διαδανεισμός: Διενεργείται ηλεκτρονικά κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος στο loan@aueb.gr. Το προσωπικό θα εξυπηρετεί δια ζώσης τα αιτήματα διαδανεισμού έντυπου υλικού από άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες κατόπιν ραντεβού και εφόσον λάβει σχετικό αίτημα στο σύστημα διαδανεισμού ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ΙΡΙΣ.

Επιστροφές βιβλίων Ευδόξου: Πραγματοποιούνται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και παραλαμβάνονται από τον υπάλληλο στην είσοδο. Δεν απαιτείται ραντεβού. 

Εγγραφή νέων μελών: Γίνεται προεγγραφή ηλεκτρονικά  έπειτα από την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης. Αρχικά τα δικαιώματα δανεισμού είναι περιορισμένα και θα ενεργοποιηθούν πλήρως με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας κατά την ημέρα προσέλευσης για λόγους δανεισμού.

Βεβαιώσεις μη εκκρεμότητας με τη Βιβλιοθήκη: Αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά έπειτα από σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση loan@aueb.gr. Απαραίτητη η καταγραφή του ονοματεπώνυμου, του Τμήματος Σπουδών και του Αρ. Μητρώου. Η βεβαίωση αποστέλλεται απ’ ευθείας από τη Βιβλιοθήκη στη Γραμματεία του Τμήματος ή την αρμόδια Υπηρεσία.

Πληροφοριακά ερωτήματα: Η πληροφοριακή εξυπηρέτηση συνεχίζει να παρέχεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών  «Ρωτήστε μας» (24/7), ζωντανή  «εξ αποστάσεως βοήθεια από τη Βιβλιοθήκη» κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 12.00-14.00, τηλεφωνικά κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, με e-mail για θέματα δανεισμού στο loan@aueb.gr, και για γενικά ερωτήματα στο library@aueb.gr.

Τεχνικός εξοπλισμός: Ελεύθερη πρόσβαση στους κοινόχρηστους Η/Υ, τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και τους εκτυπωτές για όσους χρήστες εισέλθουν στη Βιβλιοθήκη. Συστήνεται η εφαρμογή αντισηπτικού στα χέρια πριν και μετά τη χρήση του εξοπλισμού.

Δωρεές: Για οποιαδήποτε δωρεά βιβλίων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σύμφωνα με την πολιτική δωρεών της Βιβλιοθήκης. Θα ακολουθήσει επικοινωνία της Βιβλιοθήκης για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

Απαιτείται συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του προσωπικού, προσεκτική χρήση των χώρων, του υλικού, και του εξοπλισμού της βιβλιοθήκης.
Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις επιδημιολογικές συνθήκες που επικρατούν και τη διαθεσιμότητα του προσωπικού.
Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΒΚΠ για ενδεχόμενες αλλαγές στη λειτουργία της.
  

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε: 

Τηλέφωνα: 210-8203265, 210-8203535, 210-8203259

Για γενικά ερωτήματα: Υπηρεσία Ρωτήστε μας ή στο e-mail library@aueb.gr