Συνεισφέροντας στην Έρευνα (Σεπτέμβριος 2020 - Μάρτιος 2021)

Το ανθρώπινο δυναμικό της κοινότητάς μας, παράλληλα με το διδακτικό έργο, παρουσιάζει ένα πλούσιο ερευνητικό έργο με δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, εκπονώντας μελέτες, συμβάλλοντας σε συντακτικές επιτροπές σημαντικών εκδόσεων στο χώρο του HR, συμμετέχοντας σε ερευνητικά έργα κ.α. Στην παρούσα ενότητα καταγράφουμε τη δραστηριότητά μας από τον Σεπτέμβριο 2020 έως τον Μάρτιο 2021. 

Διακρίσεις

 • Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα συμπεριλαμβάνεται στους κορυφαίους καθηγητές σε όλον τον κόσμο. H κατάταξη των επιστημόνων έγινε με βάση την έρευνα "Data for Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" 2020, που δημοσιεύτηκε από ομάδα Καθηγητών του Stanford University της Αμερικής και αναφέρεται στους κορυφαίους επιστήμονες βάσει του επιστημονικού τους έργου το 2019. Η αξιολόγηση βασίστηκε στον αντίκτυπο του ερευνητικού τους έργου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και συγκεκριμένα στις αναφορές που έλαβαν σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus σε ένα σύνολο 22 επιστημονικών πεδίων και 176 υπο-πεδίων. Οι ερευνητές που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες (161.441) θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις.
 • Με τη διάκρισηCertificate of Excellence in Cross -Cultural Researchτιμήθηκε η Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη, για τη συνεισφορά της στο ερευνητικό δίκτυο GLOBE 2020.
 • Η εργασία των κκ. Καρατοσίδη Χ. και Ιορδάνογλου Δ. (2021) «Ο ρόλος των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών στην αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά» βραβεύτηκε ως μία από τις 5 καλύτερες εργασίες του 1ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Φροντίζοντας τον Εγκέφαλο» και θα δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό “Dialogues in Clinical Neuroscience and Mental Health”.
 • Η Ομότιμη Καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρη έλαβε τη διάκριση “Nomination for Lifetime Achievement Award”, από το British Council (Αθήνα 2020).
 • Στην κατάταξη στο 10% των άρθρων σε αναγνωσιμότητα άρθρα (Ιούλιος και Μάρτιος 2020), σε επιστημονικά περιοδικά του δικτύου SSRN, αναδείχθηκε το άρθρο: Alexandra-Paraskevi Chytiri, Fragkiskos Filippaios, Leonidas Chytiris (2018), Hotel Recruitment and Selection practices: The case of Greek Hospitality Industry, International Journal of Organisational Leadership, 7 (33), pp.324-339.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (2020 - σήμερα) 

 1. Andresen, M. Apospori, E., Gunz, H.,  Suzanne, P.A., Taniguchi, M., Lysova, E.I. et al (2020), Careers in context: An international study of career goals as meso-structure between societies' career‐related human potential and proactive career behavior, Human Resource Management Journal, 30, pp. 365-391. (doi: 10.1111/1748-8583.12247).
 2. Cohen, S., Karatzimas, S. (2021), Reforming state budgeting in the vortex of policy conditionality, political instability and technical support flux, Meditari Accountancy Research, accepted for publication.
 3. Dello Russo, S., Parry, E., Bosak, J., Andresen, M., Apospori, E., Bagdadli, S., Chudzikowski, K., Dickmann, M., Ferencikova, S., Gianecchini, M., Hall, D.T., Kaše, R., Lazarova M., & Reichel, A. (2020), Still feeling employable with growing age? Exploring the moderating effects of developmental HR practices and country-level unemployment rates in the age – employability relationship, The International Journal of Human Resource Management, 31 (9), pp.1180-1206. (doi: 10.1080/09585192.2020.1737833).
 4. Dominick, P. G., Iordanoglou, D., Prastacos, G., Reilly, R. R. (2020), Espoused Values of the “Fortune 100 Best Companies to Work For”: Essential themes and implementation practices, Journal of Business Ethics. (doi: 10.1007/s10551-020-04564-8).
 5. Galanaki, E. (2020), A hidden deterioration in equal pay achievements? The case of employee benefits during the Greek recession. Gender in Management: An International Journal, 35 (5), pp. 423-444, Accepted for publication. (doi: 10.1108/GM-09-2019-0150).
 6. Gkorezis, P., Georgiou, K. & Nikolaou, I. Kyriazati, A. (2020), Gamified or traditional situational judgement test? A moderated mediation model of recommendation intentions via organizational attractiveness, European Journal of Work & Organizational Psychology. (doi: 10.1080/1359432X.2020.1746827).
 7. Georgiou, K., Nikolaou, I. (2020), Are applicants in favor of traditional or gamified assessment methods? Exploring applicant reactions towards a gamified selection method, Computers in Human Behavior, 20, 106356. (doi: 10.1016/j.chb.2020.106356).
 8. Kaltiainen, J., Lipponen, J., Fugate, M., Vakola, M. (2020), Spiraling work engagement and change appraisals: A three-wave longitudinal study during organizational change, Journal of Οccupational Ηealth Psychology25 (4), pp. 244-258. (doi: 10.1037/ocp0000163).
 9. Karatzimas, S. (2020), The beneficial role of government accounting literacy in developing participatory citizens, Accounting Education, 29 (3), pp. 229-246. (doi: 10.1080/09639284.2020.1737547).
 10. Kase, R., Dries, N., Briscoe, J., Cotton, R., Apospori, E., et al. (2020), Career success schemas and their contextual embeddedness: A comparative configurational perspective, Human Resource Management Journal, 30 (3), pp. 422-440. (doi: 10.1111/1748-8583.12218).
 11. Katsaros, K.K. Tsirikas, A., Kosta, G. (2020), The impact of leadership on firm financial performance: The mediating role of employees’ readiness to change, Leadership & Organization Development Journal, 41 (3), pp. 333-347.  (doi: 10.1108/LODJ-02-2019-0088).
 12. Magrizos, S., Apospori, E., Carrigan, M., Jones, R. l. (2020), Is CSR the panacea for SMEs? A study of socially responsible SMEs during economic crisis, European Management Journal. (doi: 10.1016/j.emj.2020.06.002).
 13. Pahos, N., Galanaki, E., Van der Heijden, BIJM., De Jong, J. (2021), The Moderating Effect of Age on the Association Between High-Performance Work Systems and Employee Performance in Different Work Roles, Work, Aging and Retirement, (doi: 10.1093/workar/waaa032).
 14. Nikolaou, I. (2021), What is the Role of Technology in Recruitment and Selection?, The Spanish Journal of Psychology, 24. (doi: 10.1017/SJP.2021.6).
 15. Potočnik, K., Anderson, N.A., Born, M., Kleinmann, M., Nikolaou, I. (2021), Paving the way for research in recruitment and selection: Recent developments, challenges and future opportunities, European Journal of Work & Organizational Psychology, (doi: 10.1080/1359432X.2021.1904898).
 16. Salin, D., Cowan, R.L., Adewumi, O., Apospori, E. et al. (2020), Prevention and Intervention in Workplace Bullying: A Global Study of Human Resource Professionals' Reflections on Preferred Measures, International Journal of Human Resource Management, 31 (20), pp. 2622-2644. (doi: 10.1080/09585192.2018.1460857).
 17. Schwarz, Gavin M., Bouckenooghe, D., Vakola, M. (2021), Organizational change failure: Framing the process of failing. Human Relations, 74 (2). (doi: 10.1177/0018726720942297).
 18. Tomprou, M., Xanthopoulou, D., Vakola, M. (2020), Socio-emotional and monetary employee-organization resource exchanges: Measurement and effects on daily employee functioning, Work & Stress, 34 (2), pp.189-214. (doi: 10.1080/02678373.2019.1616333).
 19. Vakola, M., Petrou, P., Katsaros, K.K. (2021), Work engagement and job crafting as conditions of ambivalent employees' adaptation to organizational change, The Journal of Applied Behavioral Science, 57 (1), pp. 57–79. (doi: 10.5465/AMBPP.2019.14266abstract).
 20. Woods, S. A., Ahmed, S., Nikolaou, I., Costa, A. C., Anderson, N. (2020), Personnel Selection in the Digital Age: A Review of Validity and Applicant Reactions, and Future Research Challenges, European Journal of Work & Organizational Psychology, 29, pp. 64-77. (doi: 10.1080/1359432X.2019.1681401).

Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες & άλλες εκδηλώσεις (2020 - σήμερα) 

 1. Chytiri, A., Guest, D., Panayotopoulou, L., Papalexandris, N. (2020), The HRM Practices-Organisational Performance causal relationship: Going down on spiral circles. XII International Workshop on HRM, 22-23 October, Cádiz, Spain (accepted).
 2. Chytiri, A., Guest, D., Panayotopoulou, L., Papalexandris, N. (2020), Economic crisis: A pitfall or an opportunity for Human Resource Management-A longitudinal study. XII International Workshop on HRM, 22-23 October, Cádiz, Spain (accepted).
 3. Andresen, M., Apospori, E., Mayrhofer, W. (2020),  Same same but different? Career orientations of generation y between tradition and modernity, Academy of Management Proceedings 2020 (1), 19304.
 4. Andresen, M., Lazarova, M.B., Apospori, E., Cotton, R., Dickmann, M. (2020), Relationship between international mobility, employability, and career success: A 30 country study. Academy of Management Proceedings, 2020 (1), 19207.       
 5. Georgiou, K. (2021). Exploring the use of gamification in assessment: A signaling mechanism. 81st Annual Meeting of the Academy of Management (AOM) Conference.
 6. Georgiou, K. (2021). Exploring the impact of a gamified assessment to applicants’ justice perceptions. 2021 European Academy of Management (EURAM) Conference, Quebec, Canada (online conference). 
 7. Georgiou, K. & Nikolaou, I. (2021). Exploring the use of a gamified assessment method and its impact on symbolic organizational traits. In M. Raghavan et al.: Gaming Selection: Evaluating the Validity and Usability of Game-Based Assessments. 36th Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, New Orleans, USA.
 8. Georgiou, K. & Papadopoulos, P. (2021). What do the characteristics of the gamified assessment methods signal to applicants? ENESER-EAWOP Meeting on Job Search, Attraction, and Selection: Challenges for the Next Decade, Zurich.
 9. Karatosidi, C. & Iordanoglou, D. (2021),. The role of Executive Functions and Emotional Intelligence in Leadership: a neuropsychological perspective.  Paper accepted at the International Conference on Leadership and Management, 24-25 May, 2021, Barcelona, Spain.
 10. Karatzimas, S. (2021). “Government accounting literacy as an attribute of smart citizenship”, Virtual Public Financial Management EGPA Workshop, 20-21 January, Athens, Greece.
 11. Karatzimas, S., Aggestam-Pontopidan, C. and Heiling, J. (2021), Public sector accounting education: A structured literature review, Virtual Public Financial Management EGPA Workshop, 20-21 January, Athens, Greece.
 12. Pahos, N., Galanaki, E., Van der Heijden, B., & De Jong, J. (2020), The Moderating Effect of Age on the Association Between HPWS and Employee Performance Roles, Academy of Management Proceedings. https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2020.13966abstract
 13. Pahos, N.; Galanaki, E.; van der Heijden, B. & de Jong, J. (2020), The moderating effect of age on the association between HPWS and employee performance in different job roles. European Academy of Management Conference: "The Business of Now: the future starts here", 4-6 December, (conference postponed and gone digital, due to the pandemic). (doi:https://doi.org/10.5465/AMBPP.2020.13966abstract)
 14. Psiloutsikou, M., Siomkos, G. (2020), Is student experience in classroom a customer experience? Linking it with satisfaction, intention to repeat, and word of mouth communication, EMAC 2020 Regional Conference, Zagreb.
 15. Reichel, A., Afiouni, F., Andresen, M., Apospori, E., Bagdadli, S., Bosak, J., Briscoe, J.P., Gianecchini, M., Parry, E., Taniguchi, M., Suzanne, P. (2020), Disabling Effects of Enabling Social Policies on Gender Equality in Organizational HR Development, Academy of Management Proceedings 2020 (1), 19326. Είχε προταθεί για το Carolyn Dexter Award, AOM. (doi:https://doi.org/10.5465/AMBPP.2020.19326abstract)
 16. Tsachouridi, I, Theakos, I. (2021), The meaning and dimensions of Organizational Virtuousness in Non-Profit Organizations: A study through perceptions, behaviors and motivation of volunteer employees, European Academy of Management Conference, Quebec, Canada (online conference). (paper accepted, forthcoming).
 17. Tsoni, E. & Nikolaou, I. (2021). Applicants’ Reactions in Selection and the Intention to go online via eWOM. ENESER-EAWOP Meeting on Job Search, Attraction and Selection: Challenges for the next Decade, Zurich.
 18. Καρατοσίδη, Χ. & Ιορδάνογλου, Δ. (2021), Ο ρόλος των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών στην αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά. Παρουσίαση στο 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Φροντίζοντας τον Εγκέφαλο», διαδικτυακή διοργάνωση, 26 – 27 Μαρτίου.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους με το σύστημα των κριτών

 1. Γαϊτανάρου, A., Tσώνη, E. & Νικολάου, I. (2020) Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και αντιδράσεις υποψηφίων στην Προσέλκυση και Επιλογή Προσωπικού. Σε Ε. Γαλανάκη, Ε. Νικάνδρου & Λ. Παναγιωτοπούλου (επιμ.). Τιμητικός Τόμος προς τιμή της Καθ. Νάνσυ Παπαλεξανδρή: Ανθολόγιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης επιχειρήσεων (σελ. 189-238). Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.
 2. Galanaki, E. and Lazazzara, A. (2020), HR Metrics. In: Bondarouk, T., & Fisher, S. (Eds.), Encyclopedia of Electronic HRM. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, pp. 288-292. (doi:10.1515/9783110633702).
 3. Lazazzara, A.and Galanaki, E., (2020), Resource-Based View of the Firm. In: Bondarouk, T., & Fisher, S. (Eds.), Encyclopedia of Electronic HRM. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, pp. 117-122. (doi: 10.1515/9783110633702).
 4. Galanak,i E. (2020), Academic career as an odyssey: allegories from the work of Homer and personal experiences in modern Greece, In: Tomislav Hernaus and Matej Černe (eds) Becoming an Organizational Scholar: Navigating the Academic Odyssey, Edward Elgar Publishing.

Βιβλία & Περιοδικές Εκδόσεις

 • Βακόλα, Μ. και Κατσαρός, Κ.Κ. (2020), Διοικώντας τις αλλαγές στις επιχειρήσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Μπένου, ISBN: 978-960-359-158-0
 • Γαλανάκη, Ε., Νικάνδρου, Ε. & Παναγιωτοπούλου, Λ. (επιμ.). Τιμητικός Τόμος προς τιμή της Καθ. Νάνσυ Παπαλεξανδρή: Ανθολόγιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης επιχειρήσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.
 • Κοέν, Σ. και Καρατζήμας Σ. (2020), Λογιστική Δημοσίου Τομέα: Τάσεις και Πρακτικές, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ISBN: 978-618-83313-5-8.

Δημοσιεύσεις σε Συλλογικές Εκδόσεις

H Ομότιμη Καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή συμμετέχει

 • στο συλλογικό έργο «Grow - Ιστορίες Management & Ηγεσίας», που επιμελήθηκαν οι Θ. Σπηλιώτης και Β. Παπαδήμας, Εκδόσεις Διόπτρα, 2020 και
 • στο συλλογικό έργο «100 γυναίκες – 100 μοναδικές ιστορίες – 100 επικίνδυνες μαρτυρίες», Key Books, 2021

 


Συμμετοχή στη διοργάνωση ή σε πάνελ συνεδρίων

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη είναι Programme Chair στην European Academy of Management’s Organizational Behavior Significant Interest Group (2017-) και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της European Academy of Management (2020-).

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Δήμητρα Ιορδάνογλου ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής των HR Awards 2020

Ο Επίκουρος Καθηγητής Σωτήριος Καρατζήμας ήταν Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής (Scientific Committee) του συνεδρίου Virtual EGPA (European Group for Public Administration) Workshop on ‘Public Sector Financial Management’, το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά στις 20-21 Ιανουαρίου 2021.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου συμμετείχε τον Νοέμβριο 2020 στην 6η ημερίδα Κλάδου Εργασιακής & Οργανωσιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ), όπου συντόνισε  panel ομιλητών σχετικά με τις πρακτικές εφαρμογές και τη χρησιμότητα της Οργανωσιακής Ψυχολογίας στους Ελληνικούς Οργανισμούς με την συμμετοχή των κ.κ. Ίρις Καρβουνιάρη (CCHBC), Ευτυχία Κασσελάκη (ΕΥ), Φραγκίσκη Μελίσσα (Alpha Bank). Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΜΠΣ στη ΔΑΔ.


Συμμετοχή σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών

 • Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα είναι Associate Editor του περιοδικού Journal of Applied Behavioural Science (IF 2020: 1.50) και Editor της σειράς "HR Case Study Series" που εκδίδεται στα πλαίσια του ΜΠΣ στην ΔΑΔ
 • Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη είναι μέλος των:
 • Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου είναι Editor-Ιn-Chief του περιοδικού International Journal of Selection & Assessment (IF 2020: 1.20).
 • Ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής είναι Review Editor του περιοδικού Journal Frontiers in Psychology (IF 2019: 2,067).

Προσκεκλημένες ομιλίες

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια με θέμα “Mentoring for career success”, στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η εταιρεία Nestlé Ελλάδος, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο του European Vocational Skills Week.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια με θέμα «Ώριμοι εργαζόμενοι. Προκλήσεις και ευκαιρίες για την αποδοτικότητα και την ενσωμάτωση» στη διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης Act45 «Act45: Προωθώντας την απασχόληση και τη δια βίου εκπαίδευση για ανθρώπους άνω των 45 ετών», τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, με διοργανώτρια την ActionAid.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου συμμετείχε τον Ιούλιο 2020 με την Σοφία Κάντα, HR Director της Coca-Cola HBC σε ένα Facebook live event σχετικά με τις νέες τάσεις στην προσέλκυση και επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού. Συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο, τόσο λόγω της αυξανόμενης επίδρασης της τεχνολογίας όσο και ως συνέπεια της πανδημίας, οι τρόποι που έχουν αντιδράσει οι επιχειρήσεις αλλά και πώς οι υποψήφιοι μπορούν να αξιοποιούν τα νέα μέσα που τους προσφέρονται. Το video του webinar μπορείτε να το δείτε εδώ.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου συμμετείχε με τον Κωνσταντίνο Μυλωνά, Cluster Head - Greece, Bulgaria & Romania at The Adecco Group σε webinar,  τον Ιούλιο 2020, με θέμα σχετικό με το “Gamification στην Επιλογή Προσωπικού”. Στη διάρκεια του webinar παρουσιάστηκε η  προέλευση του gamification, ο ρόλος της τεχνολογίας στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού και πιο συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα του gamification, όπως επίσης και τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα της ομάδας μας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σχετικά με τη χρησιμότητα του gamification τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους υποψήφιους. Το video του webinar μπορείτε να το δείτε εδώ.

Η Δρ. Ειρήνη Τσαχουρίδη ήταν προσκεκλημένη ομιλία στο 3ο Ερευνητικό Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (HRM Lab) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά στις 17 Δεκεμβρίου. Η ομιλία της είχε τον τίτλο “Triangulation in OB research: Examples and feedback" κι αφορούσε στο πώς μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικές ερευνητικές μεθοδολογίες στον κλάδο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς.

Η Δρ. Μαρίνα Ψιλούτσικου ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια στο διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό HULT PRIZE (Δεκέμβριος 2020) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Λοιπές δράσεις – Έρευνες

H Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη είναι:

 • Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια του ερευνητικού έργου TARGETED-MPI - Transparent And Resilient Gender Equality Through Integrated Monitoring Planning and Implementation, στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon2020, στο οποίο συμμετέχουν 5 Πανεπιστήμια από την  Ευρώπη και 1 από τον Λίβανο.
 • Επιστημονική Υπεύθυνη του ερευνητικού έργου HEAR - Unpacking cognitive crafting and selfergy: How Employees Actively Reconsider their work and put their positive mark on it, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ (1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας).

H Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη συμμετέχει στα έργα:

H Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη επελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Ολοκληρώθηκε η έρευνα «Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή: τηλεργασία & τηλεκπαίδευση» με κύριο ερευνητή τον φοιτητή  του ΠΜΣ Ιωάννη Λαθύρη και επιστημονικά υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη, τα αποτελέσματα της οποίας έτυχαν μεγάλης δημοσιότητας στα ΜΜΕ.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Δήμητρα Ιορδάνογλου συμμετέχει στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Management Curriculum for the Digital Era (MaCuDE), (ομάδα έργου “Management, Organizational Behavior, HR and Leadership”), το οποίο στοχεύει να ερευνήσει τις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες που διαμορφώνονται στη ψηφιακή εποχή και να προτείνει τρόπους μετασχηματισμού και επικαιροποίησης του προγράμματος σπουδών που προσφέρουν τα κορυφαία Business Schools του κόσμου. Συντονιστής του MaCuDE project είναι το Stevens Institute of Technology, ΗΠΑ (σε εξέλιξη). 

Οι Επίκουρες Καθηγήτριες Ειρήνη Νικάνδρου και Λήδα Παναγιωτοπούλου, σε συνεργασία με τα στελέχη της Intersport του Ομίλου Φουρλή, Μαρία Κολοκυθά, HR Director και Νατάσα Φωτεινακοπούλου, HR Generalist, υλοποίησαν το έργο “HR Chronicles”, στο πλαίσιο των μαθημάτων «Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού» και «Προγραμματισμός ΑΔ και Διαχείριση Ταλέντου»  του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης. Οι φοιτητές του Προγράμματος είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και με στελέχη από 7 λειτουργικούς χώρους της εταιρίας, προκειμένου να εκπονήσουν Πλάνα Καριέρας και να σχεδιάσουν Εκπαιδευτικά Προγράμματα βασισμένα στο πλάνο ανάπτυξης που έχουν προτείνει.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Νικάνδρου, με την ιδιότητά της ως ΕΥ της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης στην Αγορά Εργασίας, συμμετείχε στην εκδήλωση του ΣΕΒ «Επένδυση στην Αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών στις Επιχειρήσεις», 8 Απριλίου 2021.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Νικάνδρου, σε συνεργασία με τον υποψήφιο Διδάκτορα Παναγιώτη Κόντο, διεξάγει πειραματικές συνθήκες και έρευνα πεδίου για την επίδραση του Employer Brand Identification στις προθέσεις των νέων που αναζητούν εργασία υπό το πρίσμα της Self-Determination Theory.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Νικάνδρου και η Επίκουρη Καθηγήτρια Λήδα Παναγιωτοπούλου διεξάγουν έρευνα για τη «Μάθηση με Συστημικές Παρεμβάσεις» και με τη χρήση των ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου είναι επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας με θέμα «Πρακτικές Προσέλκυσης και Επιλογής Ταλέντων». Η έρευνα διεξήχθη για δεύτερη φορά μετά το 2019, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων ADECCO. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν επίσημα στις αρχές Ιουνίου, ενώ εδώ μπορίτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας του 2019.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος στο έργο με τίτλο: «Οργανωσιακή Μάθηση και Εταιρική Απόδοση: Μία Πολυεπίπεδη και Διαχρονική Έρευνα». Το ερευνητικό έργο έλαβε χρηματοδότηση στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» στην Επιστημονική Περιοχή «Κοινωνικές Επιστήμες» (Συνολικός Προϋπολογισμός 152.350,00 Ευρώ).

Η Ομότιμη Καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή με εισηγήσεις της συμμετείχε σε διαδικτυακές εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρίας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ).

Η Ομότιμη Καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή είναι Mέλος του Αdvisory Board του Ερευνητικού Δικτύου  CRANET.

Η μελέτη του Ομότιμου Καθηγητή Ιωάννη Χαλικιά με τίτλο «Τα Αγρό-Διατροφικά Προϊόντα Καταλύτης στις Εξαγωγές - Η Εξέλιξη των Εξαγωγών τους κατά την Περίοδο 2000 - 1ο Τετράμηνο 2020: Τάσεις, Ανταγωνισμός, Μερίδια στις Ξένες Αγορές» δημοσιεύτηκε από το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (Σεπτέμβριος 2020).

H Senior Lecturer Αλεξάνδρα-Παρασκευή Χυτήρη συμμετέχει στο ερευνητικό έργο “The socio-economic impact of Covid-19 on the hospitality and tourism industry in Greece and Cyprus”, το οποίο διεξάγεται με τη συνεργασία των πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασίλειου, Strathclyde, Nottingham Trend and De Monfort University.

H Senior Lecturer Αλεξάνδρα-Παρασκευή Χυτήρη ολοκλήρωσε τη Μεταδιδακτορική έρευνα, χρηματοδοτούμενη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τίτλο: «Η σχέση Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακής/εταιρικής απόδοσης κατά και μετά μια οικονομική κρίση: Μια εις βάθος μελέτη»

Το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού διεξάγει την «Έρευνα Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 2021». Η έρευνα αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας έρευνας Cranet, η οποία καλύπτει τις πρακτικές ΔΑΔ σε 45 χώρες από το 1993 έως σήμερα. Απευθύνεται στους υπεύθυνους Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ενημερώθηκε η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο υποστηρίζει επιστημονικά το ΜΠΣ στη ΔΑΔ. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των περισσότερων ερευνητικών έργων που έχουν ολοκληρωθεί στο εργαστήριο, καθώς και στις τρέχουσες δραστηριότητές του.