Αγιώτη Ισαβέλλα

Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Σχολής Οικονομικών Επιστημών
Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 82 03 632

Τελευταία ενημέρωση: 05-10-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.