Σκοπελίτη Ειρήνη

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
ΠΜΣ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 876

Τελευταία ενημέρωση: 13-07-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.