Υψηλή η απορροφητικότητα των αποφοίτων του ΟΠΑ στην αγορά εργασίας