Ανοίγει ξανά από 21 έως 28 Αυγούστου 2020 η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ακ. έτους 2019-2020