Πρόγραμμα Έρασμος

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί από το 1989 Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας, στο πλαίσιο του οποίου επιτυγχάνεται η κινητικότητα πολλών Ελλήνων φοιτητών με στόχο την παρακολούθηση μαθημάτων σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, αλλά και Ευρωπαίων φοιτητών που διανύουν μία περίοδο σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με εξασφάλιση ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

Το πιο γνωστό Πρόγραμμα που διαχειρίζεται το Τμήμα είναι το ΕΡΑΣΜΟΣ και αφορά στις οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών για αναγνωρισμένες περιόδους σπουδών μέσω του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος, το Πανεπιστήμιό μας συνεργάζεται με περισσότερα από 220 ευρωπαϊκά Ιδρύματα στα αντικείμενα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας.

Στο Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ ως σήμερα έχουν λάβει μέρος περισσότεροι από 7000 φοιτητές. Από αυτούς, περίπου 4000 φοιτητές του Πανεπιστημίου μας παρακολούθησαν μαθήματα σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ενωμένης Ευρώπης και περίπου 3000 ξένοι φοιτητές έγιναν δεκτοί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και παρακολούθησαν μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι εντυπώσεις και των δυο κατηγοριών είναι εξαίρετες.

Οι φοιτητές που ήρθαν από άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέμειναν στην Ελλάδα για ένα εξάμηνο ή ένα ακαδημαϊκό έτος, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδές τους στα αντικείμενα που τους πρόσφερε το Πανεπιστήμιο και επέστρεψαν στις χώρες τους με άριστες εντυπώσεις από την εδώ παραμονή τους.

Σχόλια από φοιτητές που ήρθαν από άλλα Πανεπιστήμια

Σχόλια από Έλληνες φοιτητές που φοίτησαν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού

  Όσοι φοιτητές του Πανεπιστημίου επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ και να διανύσουν ένα εξάμηνο (ή ένα ακαδημαϊκό έτος) σε ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με αναγνώριση των μαθημάτων τους μετά από επιτυχείς εξετάσεις, μπορούν:

  1. Να απευθυνθούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας.
  2. Να διαβάσουν τον σχετικό Eνημερωτικό Οδηγό, ο οποίος παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
  3. Να συμβουλευτούν τη λίστα με τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια,με τα οποία το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει υπογράψει σχετική διμερή συμφωνία.
  4. Να επεξεργαστούν τον Πίνακα Ροής Φοιτητικής Κινητικότητας 2018-2019 με στοιχεία για θέσεις ανά ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
  5. Να επισκεφθούν το σχετικό site του Συλλόγου Φοιτητών ΈΡΑΣΜΟΣ του Πανεπιστημίου.

  ΝΕΟ Κινητικότητα Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού για Επιμόρφωση & Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Σύντομης Διάρκειας Διδασκαλία σε Ιδρύματα - Εταίρους 2017-2018
  ΝΕΟ Συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών του ΟΠΑ στο "Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility Programme) Ακαδ. Έτους 2017-2018"
  ΝΕΟ Συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών του ΟΠΑ στο "Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility Programme) Ακαδ. Έτους 2016-2017 με παράταση έως και την 31/7/2018"
  ΝΕΟ Συμμετοχή διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του ΟΠΑ στο "Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Erasmus + International Credit Mobility Programme) Ακαδ. Έτους 2017-2018"
  ΝΕΟ Συμμετοχή διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του ΟΠΑ στο "Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Erasmus + International Credit Mobility Programme) Ακαδ. Έτους 2016-2017 με παράταση έως και την 31/7/2018"
  Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ ΟΠΑ Ακαδ. Έτους 2017-2018

  Το Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα  2015-2016 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Υπηρεσιακό σημείωμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διεθνή  Κινητικότητα (KA107)

   


  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: