Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

12-3-2008 id:118

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Μεγάλη εκδήλωση με θέμα: «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών». Ελάτε στις 20 και 21 Μαρτίου 2008 να παρακολουθήσετε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές και γενικότερα στην ανάπτυξη των φοιτητών - επιστημόνων, σας καλεί στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα διοργανώσει στις 20 και 21 Μαρτίου 2008 με θέμα: «Οι Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών». Η εκδήλωση αυτή, στην οποία θα γίνει παρουσίαση όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων πλήρους και μερικής φοίτησης και των Διδακτορικών Προγραμμάτων του κάθε Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί εντός του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου (Πτέρυγα Αντωνιάδου).

Παράλληλα με τις παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, θα λειτουργήσει έκθεση με υλικό όλων των προγραμμάτων στο χώρο έξω από το Αμφιθέτρο. Κάθε Πρόγραμμα θα έχει το δικό του τραπέζι-υποδοχής, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται μπροσούρες, αιτήσεις και λοιπό υλικό, καθώς επίσης και να ενημερώνονται από τους αρμόδιους για το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει.

Η όλη εκδήλωση ξεκινά την Πέμπτη 20 Μαρτίου, στις 10.00πμ με τον χαιρετισμό των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει παρουσίαση των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων των Τμημάτων Στατιστικής, Πληροφορικής, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας.

Τη δεύτερη και τελευταία μέρα της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα των Τμημάτων Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικής Επιστήμης και Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. Δείτε τα αναλυτικό Πρόγραμμα της εκδήλωσης που επισυνάπτεται.