Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

30-4-2008 id:149

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο doc]
Το ΟΠΑ διοργανώνει τις Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα έρθουν σε επαφή με στελέχη Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Προς τους Τελειόφοιτους και Πτυχιούχους του Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΤο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ευθύνη του Γραφείου Διασύνδεσης το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διοργανώσει το διάστημα 8 & 9 Μαΐου 2008


ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η εκδήλωση περιλαμβάνει συνεντεύξεις των φοιτητών/πτυχιούχων με στελέχη μεγάλων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους, καθώς και πτυχιούχοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα του βιογραφικού σημειώματος (που βρίσκεται στη διεύθυνση www.career.aueb.gr) και να την στείλουν ηλεκτρονικά στο Γραφείο Διασύνδεσης career@aueb.gr

Προσοχή: Δεν γίνονται δεκτά χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα, όπως επίσης και αυτά που ξεπερνούν τη μία σελίδα.

Αθήνα, 28/3/2008
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ