Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

14-5-2008 id:180

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο doc]
Διάκριση Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στο Διαγωνισμό Υποτροφιών 2008-09 του Ι.Κ.Υ.

Ανακοινώνεται ότι, οι συνολικά 4 επιτυχόντες υποψήφιοι στο γνωστικό αντικείμενο των «Οικονομικών Επιστημών», οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για όλη τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους, είναι όλοι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α. και είναι οι ακόλουθοι:

Παπασπύρου Μάριος (λήψη υποτροφίας ΙΚΥ για σπουδές στη Ελλάδα)
Κουραντή Φραγκώ (λήψη υποτροφίας ΙΚΥ για σπουδές στη Ελλάδα)
Κατσανδρεδάκη Αικατερίνη (λήψη υποτροφίας ΙΚΥ για σπουδές στη Ελλάδα)
Αγαπητός Ορέστης (λήψη υποτροφίας ΙΚΥ για σπουδές στο εξωτερικό)

Οι παραπάνω υποψήφιοι διδάκτορες είναι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Οικονομικής Θεωρίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης Πλήρους Φοίτησης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Τα αποτελέσματα τoυ διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr).