Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

11-6-2008 id:208

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Το Εργαστήριο Μελετών Οικον. Πολιτικής (ΕΜΟΠ) του Τμ. Οικον. Επιστήμης σε συνεργασία με το European Association of Evolutionary Political Economy (EAEPE) διοργανώνουν το "3rd Symposium of EAEPE" (5-6/9/2008)

Το Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το European Association of Evolutionary Political Economy (EAEPE) διοργανώνουν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2008 το "3rd Symposium of the European Association of Evolutionary Political Economy" με τίτλο "Market as Institutions: History and Theory". Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2008 στους χώρους του Πανεπιστημίου, Πατησίων 76.

Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τους:

John Groenewegen (Delft University of Technology),
Geoff Hodgson (Loughborough University),
Παναγιώτη Κορλίρα (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών),
Pascal Petit (Centre pour la recherche economique et ses applications - CEPREMAP),
Ιωάννα Πεπελάση Μίνογλου (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.eaepe.org/node/253

Πρόγραμμα
"Markets as Institutions: History and Theory"