Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

11-6-2008 id:207

Απονομή στον Δημήτρη Μπράχο απόφοιτο του Διδακτορικού Προγράμματος του Τμήματος ΔΕΤ του ΟΠΑ του Βραβείου "Highly Commended Award for Doctoral Research" από Emerald / EFMD

Στις 30 Μαίου 2008 απονεμήθηκε, από τον κ. Jordi Carlat, Country Manager Mediterranean Europe, Emerald, το βραβείο "Highly Commended Award for Doctoral Research", στον απόφοιτο (2007) του Διδακτορικού Προγράμματος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Δημήτρη Μπράχο (Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής K. E. Soderquist) για τη διδακτορική του διατριβή στο χώρο της Διαχείρισης Γνώσης με τίτλο "Knowledge Sharing within Organizational Units: The Role of Knowledge Sharing Context, Process and Knowledge Sharing Effectiveness in Unit Performance. An Empirical Study". Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο από τον βρετανικό εκδοτικό οίκο Emerald και από το European Foundation for Management Development στις καλύτερες διδακτορικές διατριβές διεθνώς στους τομείς του μάνατζμεντ.

Η ερευνητική διατριβή ανέπτυξε και εξέτασε ένα μοντέλο με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρησιμότητα και την απόδοση του διαμοιρασμού γνώσης μέσα στα τμήματα των επιχειρήσεων. Ένα από τα κύρια ερευνητικά ευρήματα ήταν ο κρίσιμος ρόλος ενός πλαισίου διαμοιρασμού γνώσης, που συνδράμει στην αποδοτικότητα των τμημάτων των επιχειρήσεων. Το πλαίσιο αυτό αποτελείται από μεταβλητές, όπως η εμπιστοσύνη και παρακίνηση των στελεχών για μεταφορά γνώσης, η ηγεσία και η δομή της επιχείρησης που υποστηρίζει τη μεταφορά γνώσης, καθώς και η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των στελεχών για την εδραίωση της μεταφερόμενης γνώσης. Επίσης, εξετάστηκε και η μη γραμμική σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας διαμοιρασμού γνώσης και της οργανωσιακής απόδοσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα τμήματα marketing των μεγάλων επιχειρήσεων των κλάδων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, τροφίμων και ποτών και φαρμάκου (πολλών εκ των οποίων ανήκουν σε πολυεθνικές). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι πιο εξελιγμένες στατιστικές μέθοδοι (μεταξύ άλλων και Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων).