Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

11-6-2008 id:206

Απονομή του Βραβείου Outstanding Paper Award του Βρετανικού εκδοτικού οίκου Emerald στον Καθηγητή Ιωάννη Κατσουλάκο για εργασία του σε Εταιρική Διακυβέρνηση

Στις 30 Μαίου 2008 απονεμήθηκε στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Ιωάννη Κατσουλάκο, από τον κ. Jordi Carlat, Country Manager Mediterranean Europe, του εκδοτικού οίκου Emerald, το βραβείο "Outstanding Paper Award" για το άρθρο του (σε συνεργασία με τον κ. Τάκη Κατσουλάκο) με τίτλο: "Integrating corporate responsibility principles and stakeholder approaches into mainstream strategy: A stakeholder-oriented and integrative strategic management framework", που δημοσιεύτηκε στο Corporate Governance, Vol.7, No. 4, 2007.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υποψήφια άρθρα για το βραβείο αυτό, που απονέμεται κάθε χρόνο από τον Βρετανικό εκδοτικό οίκο Emerald μέσα στο πλαίσιο των Literati Network Awards for Excellence, αξιολογούνται από το Editorial Team του εκδοτικού οίκου, αποτελούμενου από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και επιφανή στελέχη επιχειρήσεων. Το ανωτέρω άρθρο χαρακτηρίστηκε ως μια από τις πλέον πρωτότυπες και αξιόλογες επιστημονικές δημοσιεύσεις για το 2007.