Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

1-7-2008 id:217

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων "Καινοτομίας και Τεχνολογίας" την εβδομάδα 23-27 Ιουνίου 2008

ΕΒΔΟΜΑΔΑ "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑΣ"

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων με κεντρικό θέμα "Καινοτομία και Τεχνολογία" την εβδομάδα 23-27 Ιουνίου 2008.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
"Επιχειρηματική Ευφυΐα στον Δημόσιο Τομέα", όπου θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή λύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας σε δημόσιους οργανισμούς, τόσο για το κράτος, όσο και για τον πολίτη. Επίσης, θα παρουσιαστούν Ελληνικά και Διεθνή case studies στους τομείς της Υγείας, Παιδείας και Οικονομικών και θα συζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές σε τέτοιες υλοποιήσεις.
Δευτέρα 23/6/2008, 15:00-19:00, Ξενοδοχείο PARK
Υπεύθυνος οργάνωσης: Επικ. Καθ. Δ. Χατζηαντωνίου (damianos@aueb.gr)

"Ηλεκτρονικές Αγορές και Υπηρεσίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα", όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε το εργαστήριο ELTRUN στο πλαίσιο του e-Business Forum για τα οφέλη και το περιβάλλον χρήσης των ηλεκτρονικών αγορών. Επίσης, θα παρουσιαστούν Ελληνικά επιτυχημένα cases και βέλτιστες πρακτικές ηλεκτρονικών αγορών.
Τρίτη 24/6/2008, 15:00-19:00, Ξενοδοχείο PARK
Υπεύθυνη οργάνωσης: Επικ. Καθ. Κ. Πραματάρη (k.pramatari@aueb.gr)

"Αλγόριθμοι και Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Διοικητική Επιστήμη". Τα αντικείμενα ενδιαφέροντος της ημερίδας είναι τα ακόλουθα: Βελτιστοποίηση και Μοντελοποίηση, Στοχαστικά Μοντέλα και Στοχαστικά Συστήματα, Προσομοίωση, Διαχείριση Εσόδων (Revenue Management), Διαχείριση Διαδικασιών και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διαχείριση Διαδικασιών Έκτακτων Καταστάσεων, Διαχείριση Διαδικασιών και Υπηρεσίες Υγείας.
Πέμπτη 26/6/2008, 15:00-19:00, Ξενοδοχείο PARK
Υπεύθυνος οργάνωσης: Αναπλ. Καθ. Χρ. Ταραντίλης (tarantil@aueb.gr)

"Καινοτομία στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν", όπου θα παρουσιασθούν καινοτόμα αποτελέσματα / συστήματα / τεχνικές των εξειδικευμένων ερευνητικών ομάδων των εργαστηρίων ELTRUN (Ηλεκτρονικού Επιχειρείν) και IST (Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Συστημάτων Διοίκησης).
Παρασκευή 27/6/2008, 15:00-18:00, Κτίριο Μεταπτυχιακών, ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α, Αίθουσα 609
Υπεύθυνος οργάνωσης: Καθ. Γ. Δουκίδης (gjd@aueb.gr)

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ
"Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής".

Η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.dmst.aueb.gr