Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

16-12-2010 id:978

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό το επίπεδο έρευνας του ΟΠΑ όπως φαίνεται από το πλήθος των απόφοιτων Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που καταλαμβάνουν θέσεις μελών ΔΕΠ σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό το επίπεδο έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως φαίνεται από το πλήθος των απόφοιτων Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που καταλαμβάνουν θέσεις μελών ΔΕΠ σε τόσο σε ελληνικά όσο και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παρακάτω ακολουθούν πίνακες για κάθε Τμήμα χωριστά, καθώς και ένας συνολικός πίνακας όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Απόφοιτοι Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
που καταλαμβάνουν θέσεις μελών ΔΕΠ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
2000-2010

 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 Τμήμα Πληροφορικής
 Τμήμα Στατιστικής

Συνολικός πίνακας όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ