Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

18-1-2011 id:990

Συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Erasmus - ECTS για πρακτική άσκηση

Πρακτική Άσκηση
στο πλαίσιο του Προγράμματος Διά Βίου Μάθηση/Έρασμος - ECTS
Ακαδ. Έτους 2010-2011

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Έρασμος 2010-2011, καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου, προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Αιτήσεις από 17 Iανουαρίου μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2011.

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών και να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.

Όσοι έχουν ήδη υπόψη τους επιχειρήσεις/οργανισμούς υποδοχής Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπευθύνους για να διερευνήσουν την περίπτωση τρίμηνης πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρασμος.

Όσοι θα ήθελαν να αναζητήσουν εταιρείες/οργανισμούς για πρακτική άσκηση μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.iagora.net
www.placement-uk.com
www.directemploi.com
www.ap-and-go.eu

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Έρασμος του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση) προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος εργασίας στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής.

Μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού υπευθύνου, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν από το Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου μας τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν για τη λήψη της υποτροφίας Έρασμος.

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμημάτων Προγράμματος Έρασμος

1. Οικονομικής Επιστήμης
Καθηγητής Νικόλαος Μπαλτάς, 210-8203 336

2. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Καθηγητής Ιωάννης Λοϊζίδης, 210-8203 197

3. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επίκ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης, 210-8203 923

4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή, 210-8203 475

5. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Επίκ. Καθηγητής Σπύρος Σπύρου, 210-8203 169
Επίκ. Καθηγητής Απόστολος Μπάλλας, 210-8203 463

6. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Αναπλ. Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη, 210-8203 687
Επίκ. Καθηγητής Παύλος Δημητράτος, 210-8203 561

7. Πληροφορικής
Καθηγητής Μιχάλης Βαζιργιάννης, 210-8203 519

8. Στατιστικής
Επίκ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά, 210-8203 521
Επίκ. Καθηγήτρια  Ελένη Κανδηλώρου, 210-8203 176

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Έρασμος
Κατερίνα Γαλανάκη, τηλ. 210-8203 250, e-mail: galanaki@aueb.gr
Bασιλική Παπαβασιλείου, τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr