Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

7-2-2012 id:1276

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το 9ο Φοιτητικό Συνέδριο με τίτλο "Επιχειρώντας με Επίκεντρο τον Άνθρωπο" (10/05/2012)

9ο Φοιτητικό Συνέδριο ΔΕΤ
"Επιχειρώντας με Επίκεντρο τον Άνθρωπο"

10 Μαΐου 2012
Συνεδριακό Κέντρο ΕΕΔΕ, Αθήνα

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ διοργανώνει το 9ο Φοιτητικό Συνέδριο με τίτλο "Επιχειρώντας με Επίκεντρο τον Άνθρωπο" (10/05/2012).

Το Συνέδριο αποτελεί μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Κύριοι στόχοι του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας, που είναι το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, και η ενίσχυση της ανάληψης πρωτοβουλιών από τους νέους, πρωταρχικής σημασίας ιδιαίτερα τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Εκτός από τις παρουσιάσεις των ερευνητικών εργασιών, στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου έχουν προγραμματιστεί και δύο συνεδρίες, στις οποίες θα αναδειχθούν τόσο παραδείγματα δημιουργικότητας και αριστείας φοιτητών όσο και επιτυχημένα παραδείγματα νέων Ελλήνων επιχειρηματιών.

Θεματολογία Συνεδρίου
Στρατηγική, επιχειρηματικότητα και ανοικτή καινοτομία
Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και οργανωσιακή συμπεριφορά/ ψυχολογία
Διεθνείς επιχειρήσεις
Διαδίκτυο και κοινωνική δικτύωση
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ψηφιακό περιβάλλον
Ηλεκτρονικό εμπόριο και ψηφιακό μάρκετινγκ
Διοικητική των επιχειρήσεων
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφορές
Διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών
Τεχνολογία λογισμικού
Προσομοίωση και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και εφαρμογές

Σημαντικές ημερομηνίες:
Προθεσμία υποβολής εργασιών (περίληψης 500 λέξεων ή πλήρους άρθρου): 23/2/2012
Γνωστοποίηση απόφασης αποδοχής εργασίας: 16/3/2012
Προθεσμία υποβολής ολοκληρωμένης εργασίας: 09/4/2012

Για επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με το Συνέδριο παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://fsdet.dmst.aueb.gr