Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

20-3-2012 id:1325

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει και φέτος εκδήλωση με τίτλο "Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού"

Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού 2012

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, εκδήλωση με τίτλο "Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού". Η εκδήλωση απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές και απόφοιτους των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου μας και δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έχουν απευθείας συνεντεύξεις με μεγάλες εταιρίες από διάφορους κλάδους.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Γραφείου Διασύνδεσης (http://www.career.aueb.gr/index.php?c_id=43) στο σημείο "Υπηρεσίες για φοιτητές/αποφοίτους - Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού" και να δηλώσουν συμμετοχή υποβάλλοντας σε πρώτη φάση το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων είναι από Δευτέρα 19 Μαρτίου - Πέμπτη 19 Απριλίου, ενώ η προθεσμία δήλωσης επιλογής εταιριών για συνέντευξη είναι από Πέμπτη 26 Απριλίου μέχρι Παρασκευή 4 Μαΐου.

Ο χώρος διεξαγωγής και το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν έγκαιρα στον ιστότοπο του Γραφείου.

Αφίσα Εκδήλωσης

Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ
Τηλ.: 2108203216-218
Fax: 2108214081
Ε-mail: career@aueb.gr
www.career.aueb.gr

Η εκδήλωση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.