Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

27-2-2014 id:1970

Η κα Ολίβια Κυριακίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος ΟΔΕ, εξελέγη πρόσφατα Associate Editor του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού European Management Review

Η κα Ολίβια Κυριακίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, εξελέγη πρόσφατα Associate Editor του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού European Management Review.