Αρχείο Ειδήσεων Πανεπιστημίου

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

21-3-2014 id:1998

Ο Καθηγητής του Τμήματος ΟΔΕ κ. Γ. Κουρέτας και ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Θ. Παλυβός εξελέγησαν Associate Editors του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού The Journal of Economic Asymmetries

Ο Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γεώργιος Κουρέτας και ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Θεόδωρος Παλυβός εξελέγησαν Associate Editors του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού The Journal of Economic Asymmetries, το οποίο εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Elsevier.

Η έκδοση του The Journal of Economic Asymmetries αποτέλεσε μία από τις βασικές δραστηριότητες την περίοδο 2004-2012 του The Athenian Policy Forum.

Από τον Ιανουάριο του 2013 την έκδοση του the Journal of Economic Asymmetries ανέλαβε ο εκδοτικός οίκος Elsevier.